Debatt

Kriminalomsorg i feil retning

Det som har gjort kriminalomsorgen til et forbilde i verden er i ferd med å smuldre opp.

Tromsø fengsel. Illustrasjonsfoto  Foto: KNUT JENSSEN

debatt

Arbeiderpartiet vil ha en effektiv soning. Hvert fengselsår koster omtrent en million kroner. Riktig bruk av så mye penger vil være å sørge for at rehabiliteringen setter menneskene i stand til å leve andre liv enn de gjorde før de kom inn til fengsling.

Arbeiderpartiet vil ha mer trygghet i samfunnet og mindre gjengangerkriminalitet. Vi vil fortsette det som i mange år har hatt bred politisk oppslutning: at innsatte skal arbeide med sin egen rehabilitering under soningen. Derfor har Arbeiderpartiet økt bevilgningene til ansatte og foreslått alternative soningsformer. Det er positivt at justisministeren og Frp nå er fornøyd med ordningen fotlenkesoning, og nå følger opp Arbeiderpartiets forslag om økt bruk av dette. Her er det mer å gå på.

Men jeg har flere ganger uttrykt bekymring over at kriminalomsorgen går i feil retning under denne regjeringen. Rapportene som nå kommer beroliger meg ikke. Antall volds- og trussel-rapporter har steget fra 508 i 2014 til 801 i 2015. Dette er i første rekke et uttrykk for at ansatte har en svært tøff arbeidshverdag. Tallene kan tyde på at regjeringens politikk er i ferd med å rasere kriminalomsorgen. Mer enn 50 millioner kroner er kuttet i kriminalomsorgen de siste to årene. Programvirksomhet legges ned, innsatte isoleres og uroen øker.

Samtidig har regjeringen inngått avtale med Nederland om å bruke mer enn 1 milliard kroner på midlertidige fengselsplasser i Nederland. 800 000 kroner bruker justisministeren hvert eneste døgn til mannlige soningsplasser i utlandet. Det er dårlig bruk av penger. Ved å sultefore kriminalomsorgen bruker regjeringen også pengene i Norge svært lite effektivt. Regjeringen legger nå til rette for at innsatte kommer ut mer kriminelle enn de var da de kom inn.

Det som har gjort kriminalomsorgen til et forbilde i verden er i ferd med å smuldre opp. Ansatte og ledere melder om vanskelige forhold. Justisministeren svarer at ting blir bedre. Snart tre år med blå regjering har ikke ført til flere fengselsplasser i Norge eller bedre kvalitet i soninga.