Debatt

Høyre styrker kunnskapsskolen!

Regjeringen har gjennomført viktige endringer for å styrke skolen og kunnskapen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et besøk på UiT.  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Høyre gikk til valg på en styrket kunnskapsskole hvor elevene lærer mer. Nå leverer vi resultater.

Høyre gikk til valg på å styrke læreren fordi en god lærer er det aller viktigste i kunnskapsskolen. Vi har tredoblet antallet lærere som får faglig påfyll gjennom videreutdanning.

Høyre gikk til valg på å styrke faglæreren som har trygghet i faget hun underviser i. Nå gjør vi om lærerutdanningen til en femårig masterutdanning og vi sier at lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

Høyre gikk til valg på et realfagsløft fordi mange elever sliter med matematikk og naturfag. Til høsten kommer det flere timer i naturfag, og vi innfører en ny og forbedret undervisning i matematikk slik at elevene og lærerne får konsentrere seg om det viktigste. Rundt omkring i Norge oppretter vi realfagskommuner som skal jobbe ekstra med disse fagene, og vi starter regionale talentsentre for elever som vil jobbe mer med matematikk og naturfag.

Høyre gikk til valg på både rettigheter og plikter for elevene. Vi innfører friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene, men også en nasjonal fraværsgrense i den videregående skole for å understreke at nærvær er viktig.

Høyre gikk til valg på å heve statusen for yrkesfagene og bekjempe frafall. Sammen med samarbeidspartiene har vi hevet lærlingtilskuddet fem ganger på rad, innført nye løft for yrkesfaglærere og snart kommer et skjerpet regelverk som krever at bedrifter som selger til det offentlige også må ha lærlinger.

Høyre gikk til valg på en kraftig styrking av forskningsinnsatsen fordi ny kunnskap sikrer arbeidsplasser og velferd. Etter de rødgrønnes hvileskjær har vi nå økt forskningsbudsjettene til historiske høyder, og vi ser resultater i form av nye ideer og arbeidsplasser.

Vi har levert på det vi lovet i valget. I neste periode har Høyre varslet at vårt neste, store skoleløft er tidlig innsats for de barna som trenger ekstra oppfølging. Vi vil ha en forsterket rett til oppfølging for elever som ikke lærer seg å lese, skrive og regne tidlig i skoleløpet. Vi har ingen barn å miste.

Opposisjonen og Arbeiderpartiets svar på regjeringens og flertallspartienes offensive skolesatsing har stort sett vært kritikk og motstand, men uten at de selv har lansert egen politikk. Det er greit å være mot regjeringens politikk, men et «nei» må også følges av egne forslag. Det har vi sett lite til.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har fått til mye i skolepolitikken, men vi har fortsatt mye igjen å gjøre.