Debatt

«Vi må fikse boligmarkedet»

«Den norske drømmen er i ferd med å glippe», skriver Snorre Valen, nestleder i SV.
debatt

Prisveksten på boliger har for lengst løpt fra vanlige inntekter, så færre folk får eie sin egen bolig. Vi kan ikke lene oss tilbake og tro at markedet skal ordne dette på egen hånd. Her er SVs tre punkter for et sunnere og bedre boligmarked:

1. Mindre spekulasjon. I dag lønner det seg å spekulere i bolig, og det gir så klart økte priser. Da må vi tørre å snakke om elefanten i rommet: rentefradraget. Vi må innføre begrensninger her som kan dempe prisveksten i boligmarkedet. Vi må også flytte skattlegging fra inntekt og over på eiendom, slik at skattesystemet blir mer omfordelende fra de rikeste eiere til folk flest. Og så må vi se til verdens storbyer, som har prisregulering i de hardeste leiemarkedene.

2. Mindre press. For det andre må vi dempe presset i boligmarkedet. Det innebærer ikke bare gode reguleringer som gir mulighet til å bygge flere boliger. Det offentlige må ta mer ansvar for boligbyggingen, Husbanken må rustes opp til det den en gang var, og flere studentboliger må på plass.

3. Flere veier inn i boligmarkedet. Det hjelper lite med tilgjengelige boliger på markedet om du ikke får lån fordi du ikke har fast jobb. Derfor er faktisk arbeidsmiljøloven, som regjeringen har svekket, en viktig forutsetning for bolig. SV vil reversere regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven, slik at flere får forutsigbarheten som trengs for å kjøpe bolig. I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en tid.