«Egon Holstad slurver med MC-vester»

Illustrasjon Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

debatt

I et ellers velskrevet og godt argumentert innlegg i «Kommentaren»’  forleden slurver dessverre Egon Holstad med begrepet «assosiere» på en slik måte at det i ytterligere grad kan bidra til å stigmatisere enkelte mc-klubber i den feilaktige oppfattelsen noen kan ha om at det finnes mc-klubber som er «organiserte kriminelle organisasjoner».
Egon skriver:  «Enkelte mc-gjenger  (ha litt respekt da Egon;  dette er ikke «gjenger», men seriøst organiserte klubber,  akkurat som popklubbene du er medlem i….)  har navn som er assosiert med organisert kriminalitet.

Det fremstår som om det i det hele tatt finnes kriminelle mc-klubber. For at alle skal ha det helt klart:  Det finnes ingen mc-klubber som er dømt som kriminelle organisasjoner.  Ikke i hele verden, tross politimyndighetenes stadige forsøk på å få stemplet enkelte klubber som dette, og på Goebbelsk vis gjentar og gjentar dette for at det skal feste seg det inntrykket hos folk. Egons formulering var dermed meget uheldig (antagelig utilsiktet i henhold til innlegget hans ellers å bedømme), og jeg finner  det derfor betimelig å påpeke dette.

Jeg vil også tilføye for egen del at jeg vil nekte å fjerne meg om jeg blir bedt av noe restaurantpersonale om å forlate lokalet fordi jeg har mc-klubbvest på meg, og jeg er fullstendig klar over at de ikke har rett til dette, og at politiet ikke har noen rett til å fjerne meg bare på dette grunnlaget.  De har heller ikke rett til å be meg ta av vesten.