Debatt:

«Tromsø brukte 20,09 kroner per innbygger på bibliotek. Det er tredje dårligst i fylket.»

KROKEN BIBLIOTEK: Nedleggingsspøkelset truer bydelens bibliotek. Foto: Tom Benjaminsen 

debatt

Administrasjonssjefen i Tromsø foreslår i Økonomiplan for 2017–2020 å legge ned bibliotekfilialen i bydelen Kroken. Hun skriver i økonomiplanen: «Sett i forhold til besøkstallet er imidlertid kostnadene ved å ha en betjent filial i Kroken for kostnadskrevende. Administrasjonssjefen foreslår derfor å legge ned denne filialen, og bruke driftsmidlene til nye forebyggende tiltak for barn og unge.»

DETTE ER SAKEN: Vil legge ned denne bibliotekfilialen

Det er et godt forebyggende tiltak for barn og unge er å ha et bibliotektilbud i nærområdet. Biblioteket gir ungene tilgang til litteratur, aktiviteter og møteplass. Økonomiplanen omtaler tidlig innsats når det gjelder fysisk aktivitet. Det er veldig bra, men tidlig innsats er også knyttet til språkstimulering og leseopplæring. Her spiller biblioteket en viktig rolle ved å være leverandør av gode tekster som stimulerer språkutvikling og utvikler leseferdighetene.

SLIK REAGEER INNBYGGERNE: Innbyggerne i Kroken nekter å gi slipp på bydelsbiblioteket uten kamp

Bydelen har to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen 651 elever. I tillegg er det en stor barneskole på Lunheim og en liten skole på Skittenelv. Det er til sammen over 900 elever på disse skolene og mange barn i de ti barnehager i Kroken/Skjelnan-området. I tillegg til at barna bruker biblioteket på fritida, tar biblioteket også imot klassebesøk og arrangerer eventyrstunder.

Bibliotekstatistikken for 2015 viser at ungene i Tromsø låner mye: 13,45 bøker per barn, som er over gjennomsnittet i Troms fylke, som igjen ligger over landsgjennomsnittet. Ved å fjerne bibliotekfilialen vil ungene i Kroken få vanskeligere tilgang til biblioteket. Biblioteket er et lavterskeltilbud som ikke koster noe for brukerne. I Kroken kan ungene bevege seg rundt omkring avhengig av transportmidler annet enn egne bein og kanskje en sykkel eller spark.

LES EGONS KOMMENTAR: «Kutt ut dette kuttet!»

Ved bibliotekfilialen i Kroken er det to årsverk, noe som er lite sett i forhold til størrelsen på virkekretsen, som inkludert Tomasjord og fastlandet nord for Kroken og er på godt over 10 000 innbyggere. Det hadde det vært interessant å vite i hvilken grad bemanninga ved bibliotekfilialen har noe å si for bibliotektilbudet. Større bemanning genererer gjerne større aktivitet og flere besøkende. Godt tilrettelagte lokaler bidrar til større besøk og aktivitet, noe administrasjonssjefen også er inne på.

Regnskapstallene i bibliotekstatistikken for 2015 viser at Tromsø brukte kr 20,09 per innbygger. Det gir kommunen en tredjeplass nedenfra på lista for Troms fylke, hvor det i biblioteksammenheng ble brukt kr 29,51 per innbygger. Ved å legge ned bibliotekfilialen i Kroken vil kommunen spare penger på kulturbudsjettet. Når skoleklassene og barnehagene skal på bibliotekbesøk, må de ta bussen til Tromsdalen eller sentrum. Det vil belaste stramme skole- og barnehagebudsjett og i verste fall føre til at elevene og barnehagebarna ikke får besøkt biblioteket. I den store budsjettsammenhengen er det minimalt å spare ved å legge ned Kroken filial, men mye å tape på å legge ned et tilbud som barn og unge i skole, barnehage og fritid nyter godt av og som voksne også har glede av.

LES OGSÅ: Biblioteket i Kroken 2014: Pusset opp for 700.000 kroner - 2016: Foreslått nedlagt

Bibliotektilbudet er en lovpålagt tjeneste som skal være tilgjengelig for befolkninga. Det er et velferdstilbud som alle kan benytte seg av. Det vil ikke være tilfredsstillende at en stor kommune som Tromsø skal ha bare en bibliotekfilial og et hovedbibliotek.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge oppfordrer kommunestyret i Tromsø til stemme for å beholde Kroken filial.