- Jeg har opplevd at foreldre gir uttrykk for at ungdommen deres «har berga seg» etter å ha begynt med skyttersporten

Skytebane? Kjoselvdalen er pekt ut som et mulig sted å ha skyttermiljøet i Tromsø i framtida. 

debatt

Jeg har drevet med skyttersport i over 50 år, og jeg har historien med meg inn i mine over 70 år.

Jeg har vært medlem i Tromsø skytterlag siden 1974. Jeg har vært leder/formann i Tromsø skytterlag i flere perioder. Den tiden jeg husker best var da vi fikk aksept fra Tromsø kommune om å ta i bruk skytebanen i Kjoselvdalen sammen med Forsvaret i 1979.

Med godt mot og stor dugnad bygde vi opp Skytterhus og overbygg på standplassen. Miljøet i bygda var utrulig godt og vi følte oss ikke uønsket. Det var flere gode skiløpere i Tønsvika og de ble også gode som skiskyttere.

Skytterhuset ble brukt som en storstue for medlemmer og de som bodde i området. Det ble arrangert bygdefester og juletrefester samt bingo etter hvert.

Jeg forstår godt de grunneierne som er imot at dagens arealer er regulert til skytebane og ikke boligområde. Det har noe med økonomisk verdi å gjøre. Det som er en vanskelig balanse i slike saker er at motstandens argumenter ikke alltid stemmer med virkeligheten. Spørsmålet er om de som hiver seg på hylekoret blir tilgodesett ved verdiøkningen.

Jeg ville også ønske å få mest mulig i en slik situasjon, men da bør en være ærlig og si årsaken og ikke komme med argumenter som ødelegge for skyttersporten.

Som flere av dere lesere har forstått så er skyttersporten viktig for meg. Jeg har sett i forbindelse med rekruttering av unge medlemmer at ikke alle kan bli fotballspillere. Skyttersporten er en individuell sport og det arrangeres i tillegg lagskytinger. Men det meste er avhengig av personens mestring. Ingen blir satt på innbytterbenken. Jeg har opplevd at foreldre gir uttrykk for at ungdommen deres «har berga seg» etter å ha begynt med skyttersporten. Alternativet kunne ha vært «gateaktivitet». Dette er sterke tilbakemeldinger og derfor er skyttersporten viktig for nærmiljøet. Jeg skulle ønske at Tromsø skytterlag hadde en innendørsbane som kunne ta imot flere unge skyttere til skytterskole og kyndig opplæring.

Skyttersporten i Tromsø kommune er blitt fulgt som en pest og en plage gjennom alt som har skjedd i Tromsdalen og nå i Kjoselvdalen.

Jeg tar ikke stilling til hvor en ny skytterbane skal ligge, men jeg blir betenkt dersom Tromsø kommune ikke klarer å fatte en god beslutning slik at et skytterbaneanlegg blir etablert.

Dersom det tar lengre tid vil avisenes uttalelse kunne ødelegge for skyttersporten og rekrutteringen i fremtiden. Det er ingen unger som får lov å begynne med skyttersporten så lenge foreldre og besteforeldre er i konflikt med skytebaneanlegget. Da er det bedre at de sitter på innbytterbenken.

Om valget likevel skulle bli Kjoselvdalen håper jeg at fotballmiljøet, skimiljøet, skyttermiljøet m.m. i Tønsvika enes om å skape et idrettsanlegg i fellesskap som både ungene, foreldrene og besteforeldrene kan være stolt av i all fremtid.

Ovennevnte utsagn er ikke klarert eller diskutert med ledelsen i Tromsø skytterlag eller noen andre.

Dette er ord fra meg selv og det er første og siste gang jeg sender noe inn til avisa i denne sak.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul.