Debatt

«Vil lovfeste nettolønnsordningen»

Frps Sivert Bjørnstad  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

debatt

Fremskrittspartiet er sjøfolkenes parti. Det har vi alltid vært, og det jobber vi hardt med å forbli. Det har vi vært helt siden Anders Lange startet partiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep på Saga kino, med mange sjøfolk i salen.

Denne regjeringen har gjort mer for de norske sjøfolkene enn den foregående gjorde på 8 år. De svekket nettolønnsordningen år for år ved ikke å regulere taket i ordningen, slik at den ble mindre og mindre konkurransedyktig.

Noe av det første denne regjeringen gjorde var å heve taket for ordningen. Til neste år blir det betalt 212.000 kroner i tilskudd for sysselsetting av norske arbeidstakere til sjøs per tilskuddsmottaker per år.

Helt siden partiets opprinnelse har Frps løsning vært å lovfeste en fullverdig nettolønnsordning tilsvarende ordninger våre naboland opererer med – eksempelvis den danske modellen.

Derfor stemte Frp mot en utredning på området i Stortinget. Fremskrittspartiets politikk er helt klar, og derfor er det ingen behov for å utrede behovet for bedre arbeidsvilkår for norske sjøfolk på norsk sokkel.

Ønsket om en lovfestet nettolønnsordning er noe vi har snakket om og jobbet for alene i mange år. Fredag 15. desember fremmet regjeringen en ny lov om å lovfeste ordningen for norske sjøfolk.

Dette er i tråd med Frp og regjeringens ambisjoner, og nå leverer vi. Arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene for norske sjøfolk er godt i gang. Vi skal fortsette å kjempe for like rammevilkår for sjøfolk som det mange av våre naboland opererer med.