Debatt

«Et PCI-senter for hele Nord-Norge»

Vi aksepterer ikke at pasientsikkerheten og det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) risikerer å bli svekket.

KRITISK TIL PCI-SENTER I BODØ: En rekke ordførere of fylkesordførere frykter for pasientsikkerheten i nord dersom et PCI-senter etableres i Bodø. 8foto: ronald johansen  Foto: Ronald Johansen

debatt

UNN representerer en unik trygghet for landsdelen. PCI-behandlingen som tilbys holder høyt internasjonalt nivå. Resultatene av behandlingen måles ved dødelighet etter hjerteinfarkt. Nord-Norge ligger på samme nivå som resten av Norge, blant de beste i verden, ifølge data fra det norske kvalitetsregisteret for hjerteinfarkt.

Ved å etablere et PCI-senter ved Nordlandssykehuset (NLSH) med ambulerende personell fra Tromsø, så vil den tilgjengelige kompetansen ved UNN bli redusert. Vi frykter at det samlede tilbudet i regionen svekkes.

Et allerede lite fagmiljø deles opp og får færre behandlinger, noe som igjen reduserer erfarings- og samkjøringsgrunnlaget for et komplekst fagfelt – særlig for de kompliserte hjerteinfarktene.

Vi mener Helse Nord bør feste særlig lit til to av fagmiljøene ved UNN, Akuttmedisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken. Begge er de med mest erfaring i å behandle nordnorske hjertepasienter. De har bevist at de leverer et tilbud i verdensklasse.

I sitt høringssvar sier de at Nord-Norge er best tjent med ett PCI-senter. En uttalelse både Troms og Finnmark fylkeskommune støtter. Vi deler bekymringen for at behandlingstilbudet skal svekkes ved å bryte opp et allerede lite miljø og et tilbud som er noe av det beste en hjertepasient kan få.

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker det beste for hele landsdelen og at de faglige vurderingene står i sentrum. Vi kan ikke se at de to PCI-sentermodellene, ett i Tromsø og ett i Bodø, kan dokumentere styrking av det totale tilbudet i regionen. Vi etterlyser også en analyse av hvilke konsekvens en oppbygging av et PCI-tilbudet ved NLSH vil kunne få for PCI-tilbudet ved UNN.

Vi stiller også spørsmål ved hvorfor den faglige flertallsinnstillingen fra Helse Nord ikke vektlegges mere, og hvorfor vi alle ikke ble invitert til høring. Distriktshensynet synes også å mangle. Finnmark har fortsatt landets høyeste dødelighet for hjerteinfarkt og ligger lik Longyearbyen i landsdelens yttergrense. Der er det ikke like mange fagmiljøer og spesialisttjenester som ellers i Nord-Norge.

Vi vet at det haster når mennesker blir hjertesyke. Pasientene vil ofte trenge fagmiljøer som inkluderer hjertekirurger, spesialiserte sykepleiere og anestesi sammen med PCI-operatørene. Alt dette har UNN.

Et dagsenter i Bodø vil ikke løse det totale behovet. Tilbudet ved UNN kan i større grad bli et tilbud for flere.

Da trenger vi bedre ambulansetjeneste, samt raskere å sikre at man har nødvendig kapasitet i den prehospitale tjenesten. Men aller viktigst er behandlingen som gis før man når et sykehus. Vi kan ikke akseptere store sprik på den pre-hospitalet behandlingen.

Helse Nords visjon er at pasientene skal møtes med rett kompetanse til rett tid. Vi ber om at den faglige flertallsinnstillingen må legges til grunn for styrets behandling.

Eventuelt anbefaler vi at saken utsettes og at et bredere faktagrunnlag fremskaffes for å kunne imøtekomme visjonen når det gjelder PCI-tilbudet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt