Debatt

«Ja til bruk av snøscooter!»

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei.

  Foto: Privat

debatt

Det er åpenbart for oss i Høyre, at det er reell kjøreavstand som må gjelde, og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas.

Det at Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms i hovedsak tolker og legger til grunn at denne avstanden måles i luftlinje, fratar mange hytteeiere som ikke har vei til hyttene muligheten til å bruke scooter.

Når Fylkesmannen i Troms i tillegg ikke hensyntar avstand til parkering og sikkerhetsmessige tiltak, er det lett å tillegge disse instansene en tilnærming til strengest mulig tolkning av lovverket, med ønske om marginal scooterkjøring. Det er ikke det som er intensjonen med loven.

Fylkesmannen i Nordland har en fleksibel tilnærming til lov om motorferdsel i utmark, og har fått til gode dispensasjoner for hyttekjøring og løypetraseer for rekreasjonskjøring - og samtidig holdt seg innenfor tolkningsrommet til lovverket.

Det mener Høyre at vi også må få til i Troms!

Les også: Scooterkjørerne tar over E8 i protest

Det burde være unødvendig at Høyre sine representanter på Stortingets miljøkomite må jobbe opp mot departementet, for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket - men det gjøres nå.

På Stortinget prøvde Høyre og FrP i høst å få med Sp på et flertallsvedtak om å fjerne minstemålet på 2,5 km kjøreavstand til hytter - men det ville ikke Senterpartiet støtte.

Så det at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en anderledes håndheving av scooterløyver er meningsløst, så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ytterligere. Det eneste de oppnår, er å lure folk til å tro at Sp vil kjøre en annen scooterlinje om de kommer i posisjon. 

Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter som et transportmiddel og til rekreasjonskjøring i godkjente løypetraseer.

Les også: «Er Tromsø kommune for liten til at vi kan tillate scooterkjøring?»