«Med halvparten av distriktsrutene kommer du for sent på jobb»

Viser til sommerrutene i Troms fylkestrafikk. Jeg studerte disse nøye da sommerferien for skolene begynte og jeg ble både trist, sjokkert og rådvill over et lite tilfredsstillende tilbud for befolkningen i distriktet rundt Tromsø by.

  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Det er nemlig mange som jobber i Tromsø og som i sommermånedene ikke har muligheter til å ta buss til jobb og som må leie seg bil eller hybel i Tromsø by for å kunne møte på jobb på dagtid om sommeren! Det er flere steder der bussen går så sent at man ikke ankommer Tromsø sentrum før kl. 09:42/ 09:48 og da kommer nok de fleste for sent på jobb (se vedlagte ruteoversikt nederst i innlegget).

De som bor på Jøvik/Skittenelv, Sørbotn/Ramfjord, Kraknes/Finnvika, Vikran og Bakkejord/Solvang er heldige! De kan komme seg med buss til Tromsø innen klokken 08:00 hver morgen hele sommeren. Innbyggerne i Oldervik kommer seg til Tromsø sentrum tidligst kl. 08:32. De som bor i Sandneshamn/Kattfjord, på Sommarøy og Laksvatn/Nordkjosbotn kommer seg dessverre ikke til Tromsø før kl. 09:42, 09:48 og 09:30.

I Statens vegvesens artikkel "Kollektivtransport" datert 03.09.15 står det at kollektivtrafikken er en viktig forutsetning for å utvikle byer og regioner og at det på individnivå handler om å gi mennesker tilgjengelighet til samfunnet og redusere avhengigheten til bil. Det står også at kollektivtransporten skal øke tilgjengeligheten i samfunnet og dermed tilgangen til bosteder, arbeidsplasser og arbeidskraft. Troms fylkestrafikk følger i så måte ikke regjeringens anmodninger, siden bussene på rute 420, 422, 450 og 100 gir ikke befolkningen i Troms muligheter for å delta i arbeidslivet i perioden 20. juni til 20 august. Det fører også til redusert tilgjengelig arbeidskraft for bedriftene.

I samme artikkel som ligger på regjeringens hjemmesider står det også at kollektivtransporten må sees i sammenheng med det øvrige transportsystemet. Det står videre at det er viktig med god fremkommelighet, innfartsparkering og knutepunkter. Til dette må det merkes at det ikke er innfartsparkering i Sørbotn/Ramfjord, Bakkejord/Solvang, Laksvatn eller Kraknes. Det står riktignok i artikkelen at det er veiholder som er ansvarlig for fysisk tilrettelegging, men påpekes at det også er viktig at bussoperatørene tilrettelegger for alle og tar i bruk de mulighetene som ligger i infrastrukturen på en god måte. Her har Troms fylkestrafikk et stort forbedringspotensial!

I artikkelen kan vi også lese at det er påvist sterk sammenheng mellom bruk at kollektivtrafikk og tilgang på parkering på arbeidsplassen. Med andre ord; jo dyrere det er å parkere utenfor jobben din, jo større er sjansen for at du tar buss. Men når Troms fylkestrafikk sørger for at folk står uten et busstilbud på sommeren, så tvinges dessverre innbyggerne i distriktene til å betale dyre parkeringsavgifter for å komme seg på jobb. Indirekte er Troms fylkestrafikk dermed også med på å øke bilbruken blant befolkningen!

I samme omtalte artikkel kan vi til slutt lese at dersom vi ser for oss to like store byer, så vil den byen som er 10 prosent mer tettbebygd enn den andre ha fire prosent mer kollektivreiser per innbygger og to prosent færre bilturer.

Dersom noen av de ansatte i Troms fylkestrafikk har lest denne artikkelen, så synes det som om de kun har tatt hensyn til dette siste avsnittet. Det synes som om Troms fylkestrafikk forsøker å presse folk til å flytte nærmere byene ved å unnlate å tilby et kollektivtilbud som gjør det mulig for folk i distriktet å delta i arbeidslivet. Det Troms fylkestrafikk i realiteten oppnår med en slik taktikk er imidlertid å tvinge folk til å skaffe seg bil og øke bruk av egen bil. Det er nemlig ikke alle som har økonomi til å bosette seg i Tromsø by.

Det hadde vært flott om Troms fylkestrafikk hadde hatt en holdning som sa at ikke alle bussavgangene nødvendigvis må lønne seg i kroner og øre. Det hadde vært flott om Troms fylkestrafikk hadde hatt fokus på tiltak som tjener samfunnet som helhet, for alle er vel enige om at det er mer lønnsomt for storsamfunnet å gi et busstilbud som gir folk muligheter til å delta i arbeidslivet?

Jeg håper med dette brevet å oppnå at de som bor i distriktene og som har en jobb på dagtid i Tromsø kan oppleve at de sommeren 2018 har en mulighet for å kunne bo hjemme og samtidig unngå å måtte bruke bil til og fra jobb!

Her er en oversikt over de bussrutene og stedene som gir muligheter for å komme seg på jobb sommeren 2017:

Rute 450 går både kl. 06:25 og 07:01 fra Jøvik snuplass/ Skittenelv. Ankomst 07:11 og 07:47.

Rute 412 går kl. 06:15 og 06:45 fra Sørbotn/ Ramfjord. Ankomst kl. 07:10 og 07:38.

Rute 428 går kl. 06:07 og 07:07 fra Kraknes Remma via Finnvika. Ankomst Tromsø kl. 06:50 og 07:47.

Rute 401 går kl. 06:44 fra Vikran. Ankomst Tromsø kl. 07:47.

Rute 420 går kl. 06:27 fra Bakkejord/ Solvang. Ankomst Tromsø kl. 07:47

Her er en oversikt over bussruter og steder som ikke gir muligheter for å rekke å komme seg på jobb:

Rute 450 går kl. 07:23 fra Oldervik. Ankomst Tromsø kl. 08:32.

Rute 420 går ikke før kl. 08:07 fra Sommarøy. Ankomst Tromsø kl. 09:48.

Rute 422 går ikke før kl. 08:35 fra Sandneshamn. Ankomst Tromsø kl. 09:42.

Rute 100 går ikke før kl. 08:45 fra Laksvatn. Ankomst Tromsø kl. 09:30.

Rute 100 går ikke før kl. 08:30 fra Nordkjosbotn. Ankomst Tromsø kl. 09:30.