Debatt

«Vil Høyre, Frp eller Ap snu?»

Det er ikke for sent å snu det kunnskaps- og historieløse vedtaket om flyttingen av hovedbasefunksjonene for helikopter fra Bardufoss.

HELIKOPTER: Forsvarets Bell helikopter fra Bardufoss.  Foto: Aleksander Nordahl / scabpix

debatt

Infrastruktur er bygd opp på Bardufoss flystasjon til Rygge flystasjon. Høyre har tidligere med sin forsvarsminister ønsket å etablere hovedbasen for Forsvarets helikopter på Sola, Arbeiderpartiet har ønsket en delt løsning mellom Sola og Bardufoss, mens Bardufoss i de to siste Langtidsplanene til Arbeiderpartiet har vært hovedbasen for Forsvarets helikopter. Høyres forsvarsminister ønsket nå det operative, administrative og tekniske tyngdepunktet for Forsvarets helikopter flyttet til Rygge. Her har det over flere tiår vært mange meninger og skiftende vedtak.

Forsvarets hovedbase for helikopter på Bardufoss var samlokalisert med Bardufoss videregående skole og Universitet i Tromsø – Norges Arktiske universitet og Patria Helicopters i en kompetansklynge med sivil flyger og flyfagutdannelse, den militære flyskolen, Bardufoss lufthavn og flyverksteder. Når det operative, administrative og tekniske tyngdepunktet for Forsvarets helikopterflåte flyttes fra et av verdens beste treningssteder, i Hærens kjerneområde og med nærhet til Sjøforsvarets prioriterte operasjonsområder mister Nord-Norge flere hundre kompetansearbeidsplasser og samfunnsberedskapen svekkes.

INNLEGSFORFATTER: Rolf Austgard 

Hvis Høyre, Frp og Ap mener noe med å flytte arbeidsplasser ut av Osloregionen og å ta hele landet i bruk kan hovedbasen for helikopter videreført på Bardufoss være et eksempel på partienes vilje til å følge egne slogan. Vedtakene til Høyre og Frp med støtte fra Ap reverserer regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser i distriktene.

Bardufoss flystasjon ved 139. Luftving har kostnadseffektivt levert helikopter til Hærens internasjonale operasjoner, Sjøforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, E-tjenesten, Politiets beredskapstropp, Garnisonen i Sør-Varanger og Redningstjenesten. Fordeling av operative helikopter som heftig er blitt diskutert er ikke bundet opp i hvor hovedbasefunksjonene er lokalisert. Derfor har hverken H, Frp, Ap eller Forsvarsdepartementet klart å gi troverdige forklaringer på flyttingen av hovedbasefunksjonene fra Indre Troms.

Det er ikke for sent å snu det kunnskaps- og historieløse vedtaket om flyttingen av hovedbasefunksjonene for helikopter fra Bardufoss. Hva mener egentlig Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre, vil Høyre, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet forklare sitt flyttevedtak eller snu?