Debatt

«Det skulle aldri gått tog til Bodø»

LØNNSOMT: Tog til Tromsø er samfunnsøkonomisk lønnsomt mener innleggsforfatteren. Foto: Stian Jakobsen 

debatt

Overskriften er like provoserende og meningsløs som overskriften i ANs Apropos 2. august av journalist Per Torbjørn Jystad: «Det vil aldri gå et tog til Tromsø». Innlegget levner ikke mye håp om videre utbygging av jernbane i nord. Argumentene om Bergensbanen og bygging av Nordlandsbanen/Polarbanen under krigen er kjent, så jeg lar det ligge. Media har stort ansvar som informasjonsformidler og bør derfor forholde seg på en mer objektiv måte til fakta.

Noen kommentarer til første avsnitt i innlegget.

1. Som Avisa Nordland burde kjenne til fra innlegg i egen og andre av fylkets aviser har det i flere 10-år vært argumentert og arbeidet for videreføring av jernbane med begrunnelse i utsikter til sterkt økende godstrafikk. Hovedrapporten fra 1992 om Nord-Norgebanen som var oppe i Stortinget førte ikke til vedtak om utbygging, men interessen for jernbane i nord «lever» i beste velgående også i Nordland. Et 50-talls nordnorske firma var bidragsytere til rapporten som viste at Nord-Norgebanen var et langt mer samfunnsnyttig prosjekt enn mange av dagens store utbygginger av jernbane i sør. At interessen for Nord-Norgebanen, negativt omtalt som «Drømmen om Nord-Norgebanen lever i Tromsø, men knapt nok andre steder», er en uttalelse som i beste fall baserer seg på manglende informasjon. Til orientering inneholder «Saltenstrategier» utarbeidet av Salten Regionråd og vedtatt på forsommeren visjon om videreføring av Nordlandsbanen. Sist spørsmålet om støtte til uttalelse om Nord-Norgebanen ble behandlet i Nordland Fylkesting stemte 14 representanter for dette. I ettertid har representanter fra Høyre og Frp deltatt på pressekonferanse på Fauske og i Tromsø sammen med Venstre og KrF der det ble kunngjort at Nasjonal Transportplan (NTP) vil inneholde vedtak om å lage ny utredning av jernbane mellom Fauske og Tromsø. Jeg oppfatter dermed også flertallet av fylkestingets representanter som interessert i ny utredning av jernbane i nord og at vi snakker om mer enn drømmer.

2. Videre gis det uttrykk for i «Apropos» at, sitat; «Selv i Narvik som er nordligste stasjon på Ofotbanen, tror jeg de færreste ser muligheten for mer jernbane i nord». Mange oppfatter Narvik som negativ til videre utbygging av jernbane i nord nettopp fordi et endepunkt på jernbanen gir arbeidsplasser med varelager og omlasting av gods. Likheten til Bodø er i så måte slående.

3. Det vises til at «Det stilles også ganske gode spørsmål ved om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha en jernbane inn i et grisgrendt Troms ...». Både statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått korreksjoner på sine uttalelser om at det bor så lite folk her nord og at det ikke gir grunnlag for utbygging av jernbane. Det er imidlertid effektiv og miljøvennlig godstransport av fisk, matvarer og andre varegrupper som gir grunnlaget. Det er nettopp spørsmålet om samfunnsnytte i forhold til kostnader som regjeringen tar tak igjennom NTP 2018–2029. Dersom ANs journalist er med på at Nord-Norge «går bedre» i 2017 enn i 1992 og utsiktene til videre vekst er til stede, så bør det være mer opplagt å konkludere med at samfunnsnytten i prosjektet må bli bedre enn beregnet i 1992.

Togturen mellom Fauske og Bodø er en av de fineste strekningene på Nordlandsbanen og Saltenpendelen er i mange sammenhenger trukket fram som en suksesshistorie. Så stor suksess at det nå også ses på muligheten for en Helgelandspendel. Som kommentar i rapporten fra 1992 (s78) sto det imidlertid: «Forslag om arbeidsreisetog Bodø–Tverrlandet har ikke vært ansett som regningssvarende tidligere”.

Tidene forandrer seg og vi bør se på mulighetene fremfor å fokusere på problemene og tidligere feilinvesteringer. Milevis med ny E6 på Helgeland er utmerket, men vi ønsker vel ikke at gods skal flyttes fra bane til vei? Oppgradering av Nordlandsbanen bør derfor også prioriteres.

Undertegnede foretrekker å reise strekningen Fauske–Bodø med tog–når det passer.