Debatt

«Havfisketurisme er en viktig og seriøs næring»

Fisketurismen har vært i vinden og fått hard medfart i media. Er kritikken berettiget?

  Foto: Tore Skadal

debatt

Det er bra med oppmerksomhet og diskusjon rundt havfisketurisme, noe Nordlys-journalisten, Tone Angell Jensen bidrar til med sitt innlegg 7. august, «Ei næring ute av kontroll». Imidlertid er vinklingen hennes svært ensidig og svartmalende, for havfisketurismen er nemlig ikke «ei næring ute av kontroll».

Det er selvsagt utfordringer og useriøse aktører i denne bransjen slik det er i alle andre. Men blant våre medlemsbedrifter ser vi en sunn og bærekraftig praksis. God drift i tråd med lovverket og i pakt med naturen handler også om å sikre egen fremtidig drift.

Naturlig nok ønsker ikke våre medlemmer at fisketurisme skal få et dårlig rykte. Derfor er disse bedriftene også mer enn villig til å spille på lag med myndighetene for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. For utfordringene skyldes ikke først og fremst det organiserte næringslivet. Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven.

Derfor er det godt at lovverket nå strammes inn og oversikten forbedres. Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser.

Jensen blir lettere karikerende i innlegget sitt når hun går til angrep på for romslige sløyeplasser og for store frysebokser. Det er bra at gjestene på fiskecamper slipper å stå oppå hverandre. Det er heller ikke slik at fryseboksdimensjonene fra Siemens og Electrolux baseres på hva norske regelverk for turistfiske sier at seks personer kan ta med seg av fisk ut av landet. En fryseboks er også avhengig av rask og god innfrysningskapasitet. En større fryseboks fryser ned samme mengde fisk raskere.

Det er heller ikke riktig at gjestene ikke har informasjon om regelverk. De aller fleste gjestene er svært godt informert om norsk lov og regler. Flere av medlemmene har denne informasjonen som en del av innsjekk og sikkerhetsinformasjon som alle må gjennomgå og signere for, før utlevering av hus og båt.

Jensen lurer på hvor NHO Reiseliv er i debatten. Svaret er at vi følger bransjen tett, både gjennom våre regionkontorer og vår kontakt med embetsverket i Oslo. Vårt standpunkt formes i dialog med våre medlemsbedrifter, både innen fiskecamper og innen havfisketurisme. Vi har fulgt prosessen med det nye lovverket nøye og gitt våre høringsinnspill.

Overfor myndighetene har vi lagt vekt på at det er positivt at det opprettes et register over turistfiskevirksomheter, og mener at den nye loven som krever registrering ved et eller flere fartøy for utleie eller fartøy som tar turister med ut er en god løsning. Dette innebærer at det blir et vilkår for å drive turistfiskevirksomhet at man er registrert.

På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet. I tillegg kan man enkelt nå ut med informasjon til disse bedriftene om sikkerhet og andre viktige forhold.

Rapporteringskravene som kommer i det nye forslaget har vi og hele veien vært positive til. Det NHO Reiseliv i sin kontakt med myndighetene har lagt vekt på er at det må arbeides for at rapporteringen må være digital og enklest mulig. Mye av utviklingen og forenklingen gjøres i dag av bransjen selv. Fra våre bedrifter meldes det om fremskritt hva gjelder rapporterings- og registreringsteknologi.

Den seriøse bransjen forenkler med andre ord selv. Våre medlemmer tåler å bli kikket i kortene, og arbeider for at det skal bli enklest mulig. Enklere betyr også at det er lettere for myndighetene å se hvem som driver seriøst og lovlig og hvem som ikke gjør det.

Vi har også vært tydelige på at behovet for mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketurismebedrifter og fritidsfiskebåter.

Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske, men vi trenger fortsatt mer forskning som kan sikre et godt nok kunnskapsgrunnlag for gode, effektive og treffsikre tiltak for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til mer nyansert og faktabasert debatt.

Vi må passe på ordskiftet vårt slik at vi ikke gir en viktig bransje et ufortjent dårlig rykte. For fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser, bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår. Vi mener at regelverket som nå kommer er et godt forslag som er gunstig for lovlige aktører og dermed vil bidra til å øke seriøsiteten til bransjen.

Mona J. Saab, Målfrid Baik og Ole Michael Bjørndal sine respektive roller er: Næringsaktør og styremedlem i NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge og NHO Finnmark, regiondirektør NHO Troms og Svalbard og politisk rådgiver NHO Reiseliv.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt