Debatt

«Beklager å måtte si det, Birkeland, men her tråkker du feil»

Kristendom

Helga Marie Bjerke i Kristelig Folkeparti 

debatt

I sitt leserinnlegg i iTromsø den 23. august svarer Hallvard Birkeland meg på at jeg mener at de kristne verdiene nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar er grunnlaget for vårt vestlige sivilisasjon. Han trekker fram all maktbruk, overgrep og feil kristne og kirker har gjort opp gjennom. Jeg skal gi han helt rett i at det er gjort mange feil som ikke burde vært gjort, og i hvert fall bedt om tilgivelse for. Det han glemmer er at alle ideologier og mange religioner, fra kommunisme, fasisme, islam som har begått overgrep, vold og urett. Det er ikke unikt for kristne ledere eller kirken.

Videre gjør Birkeland et klassisk feilgrep. Han blander kristen tro, religion og kirken med kristendemokratisk ideologi og politikk. KrF sitt ideologiske opphav er grunnverdiene i Bibelen, og de kjennetegnes av nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar. Sett mot de holdninger som var i Europa i førkristen tid, var dette revolusjonerende ideer etter hvert som kristen tro og etikk fikk gjennomslag.

KrF forklarer vår ideologi og hvordan dette gir seg utslag i praktisk politikk på følgende måte:

«Vi i KrF mener at vi alle har et ansvar for å bry oss om andre mennesker, uansett hvem de er, hva de kan eller hvor de bor. Dette kaller vi nestekjærlighet. Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen kan sette en prislapp på et menneske. Dette kaller vi menneskeverd.

KrF mener også at vi må passe på den ene jordkloden vi har. Dette er det beste for menneskene og dyrene som bor her, og for alle oss som skal bo på jorden i fremtiden. Vi må også bruke de ressursene vi har på en god måte og bidra til at alle mennesker får brukt evnene og talentene sine. Dette kaller vi forvalteransvar.

KrF sin politikk er bygget på disse tre verdiene nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar. Vi sier også at KrF er et kristendemokratisk parti.»

Dette er grunnen til at KrF i disse dager får terningkast 6 på bistand og tilretteleggelse for funksjonshemmede.