Debatt

«Nå må Nord-Norge våkne!»

Jeg håper alle ser den utarminga og nedprioriteringa av distriktene som er i ferd med å skje.

  Foto: Trond Sandnes

debatt

Det nært forestående valget handler om å forsvare Nord-Norge. Dessverre er det slik at det sitter en maktelite av politikere og byråkrater i Oslo som prøver å innbille oss at de forstår og er best til å utvikle landsdelen vår.

Men se hva som skjer. Regjeringa ga milliarder i skattelette. 50 prosent av denne gikk til de 5 prosent rikeste i landet. Hvor mange av disse bor i Nord-Norge? Svært få. Dette skapte en pengestrøm som gikk sørover.

Forsvaret i nord skal reduseres til et minimum. Helikoptrene skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. Andøya flystasjon skal legges ned. Isteden skal det sløses bort milliarder av kroner på et håpløst prosjekt på Evenes.

Leveringsplikten for fisk skal opphøre, slik at arbeidsplasser i fiskeindustrien kan flyttes sørover eller ut av landet.

Byråkratiet skal slankes. Men ikke i Oslo. Der har det vokst som aldri før. Men med sammenslåing av kommuner og fylker, kan de legge ned arbeidsplasser i distriktene.

I tillegg kommer «nærpolitireformen», som gjør at det blir tynnere med politi i utkantene, men mer politi til å trygge Oslo og det sentrale Østlandet.

Jeg håper alle ser den utarminga og nedprioriteringa av distriktene som er i ferd med å skje. Da er det viktig at vi gir klare signal om at dette vil vi ikke ha noe av. Dette gjør vi best med å stemme på Senterpartiet, partiet som alltid står opp og kjemper for distriktene. Hvis vi samler oss og gir Oslo- eliten et sjokk, som ved EU-avstemminga i 94, vil det nok gå et par tiår før de våger seg igjen.

Godt valg!