Debatt

«Elever med lese- og skrivevansker kan få en helt ny hverdag»

Digitaliseringsbølgen treffer oss alle. Statped inviterer nå PP-tjenesten til dialog om hvordan vi sammen kan bruke digitale løsninger for å gi god og tilpasset opplæring til elever som trenger tilrettelegging.

Statped har en viktig rolle i å veilede skolene i hvordan teknologi kan bidra til økt læringsutbytte og inkludering hos elever med særskilte opplæringsbehov.

debatt

Pedagogisk psykologisk tjeneste og Statped jobber begge med tilpasset opplæring. PPT er en kommunal tjeneste, mens Statped er staten sin spesialpedagogiske tjeneste.

En felles oppgave er å støtte barnehager og skoler i å legge til rette opplæringen for barn med særskilte behov. PPT er først på banen, men henvender seg til Statped når en vanske er sjelden eller kompleks.

Hver høst inviterer Statped landets PP-ledere til en nettverkskonferanse. Temaet i år er hva som kreves av den digitale PP-lederen.

Sammen undersøker vi hvordan vi kan bruke digitale flater til å utvikle kompetanse og til å samhandle. Målet er å bruke ressursene våre godt og effektivt slik at flest mulig kan få hjelp og støtte.

E-læring, digitale læringsplattformer, videokonferanser og kommunikasjon via nett byr på store muligheter i arbeidshverdagen. Vi kan jobbe på nye måter, forbedre kvaliteten på arbeidet, bli mer tilgjengelige for brukerne og kompensere for geografiske avstander.

Samtidig gir digitaliseringen nye muligheter for å inkludere barn med spesielle behov. Mange elever erfarer nå potensialet i teknologi. Hverdagslivet for en person med synstap er totalt endret med mulighetene i mobilteknologi, syntetisk tale og apper.

Elever med lese- og skrivevansker kan få en helt ny hverdag med talestyring og digitale lese- og skriveverktøy. Også regjeringen understreker mulighetene i IKT.

I høst la statsminister Erna Solberg og flere ministre fram en digitaliseringsstrategi for grunnskolen. Den peker på at IKT gir muligheter til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. «Digital teknologi har skapt et paradigmeskifte for Statpeds brukere og gitt en rekke nye muligheter», står det i strategien.

Regjeringen ønsker å øke innsatsen for digital kompetanse hos både elever, lærere, andre ansatte i opplæringssektoren og i lærerutdanningene.

Statped har en viktig rolle i å veilede skolene i hvordan teknologi kan bidra til økt læringsutbytte og inkludering hos elever med særskilte opplæringsbehov.

Dette er noe av bakgrunnen for at vi setter digitalisering på agendaen i årets PP-lederkonferanse, som arrangeres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Sammen skal vi utforske mulighetene i teknologi.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt