«Støtt frivilligheten, statsråd!»

Landbruksministeren vil kutte ut støtten til frivillige organisasjoner. Det er meget dårlig samfunnsøkonomi.
debatt

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner som for eksempel 4H gjør svært mye nyttig arbeid, i stor grad basert på frivillig, ulønnet arbeid. Tilskuddet de har mottatt genererer det mange- mangedobbelte i verdi i form av egeninnsats og personlige og samfunnsmessige gevinster.

Gjennom 4H får barn og unge god trening i organisasjonsarbeid, selvstendige oppgaver innen mange områder, sosial kompetanse, erfaringer i planlegging og gjennomføring av møter, leirer og mye annet. De har stort fokus på miljø, mat og helse. Entreprenørspirene får gro i denne organisasjonen!

4H bidrar til rekruttering og kompetanse i landbruket. Mange av våre dyktigste bønder har vært aktive i denne organisasjonen. Ikke bare bønder, men mange framtredende samfunnsborgere, som vår egen fylkesmann, har en aktiv fortid i 4H.

Gjennom praktiske og sosiale tiltak bidrar 4H med integrering av både barn og voksne. Organisasjonen har klubber i byer og på landet.

"Sjumilssteget" er Fylkesmannen i Troms sin satsing på gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tidlig innsats og forebygging er viktige stikkord i denne satsinga. Virksomhetene i 4H passer meget godt i dette konseptet. Her får barn og unge oppleve mestring, utvikling og læring. De får tilhørighet, lærer samarbeid og utvikler selvstendighet.

4H og flere andre organisasjoner trenger den støtte de kan få - framfor kutt. Med noen kroner bør samfunnet sette pris deres forebyggende og annen innsats.