Debatt:

«Det er ikke mulig å fjerne en legning»

Høyre med Åpne Høyre i spissen jobber hele tiden for at flest mulig kommuner i Norge skal få en handlingsplan mot diskriminering og for et kjønns- og seksualitetsmangfold.

Erlend Svardal Bøe, Høyre  Foto: Ronald Johansen

debatt

Dette for å sikre at flest mulig LHBT-personer i alle aldre og livsfaser er beskyttet i kommunen de bor i. Dette er noe man er født til, ikke noe man er indoktrinert til verken av foreldre eller miljø.

Når en biskop går ut offentlig å hevder at en kommune driver med homoindoktrinering og at seksualitet ikke er noen rettighet, så viser det en uvitenhet om det mangfoldet samfunnet vårt er bygget på. Kjønns – og seksualitetsmangfold gir akkurat det motsatte. Det gir toleranse, åpenhet og varme for de dette gjelder og samfunnet rundt dem.

Flere nasjonale undersøkelser viser økt frekvens til rus, større usikkerhet, samt en høyere andel blant unge med annen legning som har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette må vi ta på alvor og da kan vi ikke la en leder for et trossamfunn undergrave dette ved å kalle det for indoktrinering av barn.

Biskopen peker også i sitt brev til kommunen på at: «Myndighetene har forpliktelser til å respektere foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning».

Det er kanskje til biskopens store frustrasjon å se at vi nå går inn i 2018 og at vi er på riktig vei ved at flere av kirkene i Norge nå aksepterer og godtar at vi er forskjellige mennesker og har rett til å være den vi ønsker. Denne uttalelsen fra biskopen setter oss og de ulike trossamfunnene mange skritt tilbake. Det er ikke mulig å fjerne en legning, fordi det er kun du selv som vet hvem du er.

Vi trodde den katolske kirken, med Pave Francis som har uttalt at homofili ikke er en synd, hadde kommet lenger i sin evne til å se verdien av at vi alle er individer med forskjellige legninger. Høyre er helt enig med ordføreren i Tromsø som sier at dette er sterke ord fra biskopen og at hensikten med planen er å skape trygghet og toleranse. Etter vår mening gir biskopens høringsuttalelse en bekreftelse for behovet for å få på plass en handlingsplan.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt