«Regjeringa nedprioriterer kysten»

Norge er en fiskeri- og sjøfartsnasjon og henter inn store inntekter til fellesskapet fra marin og maritim virksomhet.

Ingalill Olsen (Ap)  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

debatt

Statens oppgave er å sørge for god infrastruktur som videreutvikler disse næringene.

I juni 2017 overførte det borgerlige flertallet i Stortinget ansvaret for utbygging og planlegging av fiskerihavnene til de nye regionene. Samtidig halverte de støtten til fiskerihavner i statsbudsjettet, fra 62 millioner kroner til 31 millioner kroner.

Men behovet er så mye større. Nå i 2018 er det søkt om støtte til 47 fiskerihavnprosjekter på til sammen 610 millioner kroner.

Det å utdype ei havn eller bygge en molo er krevende. Det kreves spesialkunnskap med hensyn til byggverk i sjø, grunnforhold, strøm og drag i sjø, vær og mange andre faktorer som må beregnes og være korrekt før bygging iverksettes.

I dag besitter Kystverket denne kompetansen. De forholder seg lojalt til Stortingets vedtak og planlegger ferdig vedtatte prosjekt i løpet av 2018. Fra et havneprosjekt er presentert, vedtatt og klart til realisering, går det fire til seks år. Det betyr i klartekst at ingen fiskerihavner planlegges etter 2018 og fram til regionene overtar i 2020. Legg så til de årene som planleggingen tar, så ser vi at det fort kan bli seks til åtte år før det realiseres nye havneprosjekt i regi av de nye regionene.

Kompetanse på planlegging av byggverk i sjø er den kritiske faktoren fremover. I dag ligger all den kompetansen i Kystverket, lokalisert i Kabelvåg og Honningsvåg. Det er en berettiget frykt for at denne kompetansen kan forvitre før de nye regionene formelt er kommet i gang med sitt oppdrag knyttet til havneutbygging.

Regjeringa og stortingsflertallet har nedprioritert fiskerihavner og maritim infrastruktur. Å føre bevis for denne påstanden er lett. Det er bare å se på den manglende satsingen i statsbudsjettet. Det går ut over fiskeri- og sjøfartsnæringa.

Regjeringa satser ikke på kysten! Den kan forsøke å rette opp skaden gjennom å sørge for at planlegging og planleggingsmidler for norske fiskerihavner beholdes i Kystverket.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt