Debatt

Barnehage eller ungdomskole?

Jeg registrerer at Sylvi Listhaug, etter at hun selv har beklaget sine Facebook-utspill, og er blitt tvunget til å trekke seg fra regjeringa, ikke viser det minste tegn til ydmykhet, men går til angrep på et folkevalgt Storting og kaller dem en barnehage.
debatt

Det viser vel at hennes unnskyldning i Stortinget ikke var oppriktig ment og at hun ikke har evne til ydmykhet.

Med et visst kjennskap til skolen, lurer jeg på om hun selv har flyttet opp i ungdomsskolen og har samlet rundt seg en mobbegjeng som ikke innser sine egne feil, men bare hakker på de andre og slenger om seg med kallenavn som tåkefyrste, forræder, landssviker med mer.

Med 4.000 nye konsulenter tilsatt siden regjeringsskiftet, vil jeg tro at et par kunne avsettes til å «vaske» Listhaugs og andre høytstående Frp-politikkeres Facebook-kontoer for nedverdigende kallenavn på andre politikere

Hvis Listhaug synes hennes ordforråd blir knapt etter vaskingen, vil jeg foreslå «landsforræder light» for de som stemte for tilslutning til Acer i Stortinget, der de overlater styringa av norske energiressurser til et organ der vi ikke har stemmerett, til tross for at det er vi som har mesteparten av ressursene, og dette til tross for at det norske folk to ganger har sagt klart ifra at vi skal bestemme selv.

Men det «ordet» vil vel ikke Sylvi bruke, for der er jo hun selv og hennes parti i samme båt som de hun og hennes mobbegjeng tidligere har kalt med de styggordene jeg har nevnt før.