Debatt

Vi er bekymret for de alvorlige nedskjæringene

Initiativtakerne i By- og Land lista deler bekymringene for de alvorlige nedskjæringene i omsorgssektoren som nå er vedtatt, og investeringene som det åpenbart ikke er grunnlag for å betjene (badeland).

LOKALPARTI: By- og landlista, her representert ved Ann Sissel Enoksen, Torstein Myhre og Nils Aarsæther.   Foto: Ronald Johansen

debatt

Vi har også merka oss at lovnaden for satsing og samarbeid med tanke på bydelsråd og utviklingslag ikke har vært fulgt opp.

Etter sommeren vil vi invitere til et åpent møte for å sondere mulighetene for særlig yngre til å være med å ta et tak i lokalpolitikken med programarbeid og å finne gode listekandidater. Om vi får nok interesserte, stiller vi helt klart liste til kommunevalget!

Vi håper at folk også vil benytte Facebook-siden vår både til saker og øvrige innspill.