Debatt

«Fylkeskommunen mener ikke ungdomsliv er verdt en selvmordssikring»

Troms fylkeskommune prioriterer ikke å selvmordssikre broer. Dette mener vi er veldig trist.

Hedda Ottarsen Nøstvik, leder av Tromsø Ungdomsråd (til venstre) og Victoria Figenschou Mathiassen (til høyre), leder av Ungdommens fylkesråd i Troms.  Foto: Innsendt

debatt

Tromsø Ungdomsråd og Ungdommens fylkesråd i Troms er skuffet over at fylkeskommunen ikke har prioritert selvmordssikring i den nye Handlingsplanen for fylkesveger i Troms 2018-2021. Mange unge i dag sliter med psykisk helse. Noen kommer til et punkt hvor de ser på selvmord som eneste utvei, og da trenger vi et sikringsnett som kan forhindre nettopp dette.

Ifølge Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet føler 22 prosent av ungdomsskoleelevene og 28 prosent av videregåendeelevene i Norge seg ulykkelig, trist eller deprimert. Dette viser oss at depressive tanker er et stort problem blant ungdom og mange får ikke hjelp før det er for sent. Her har helsesektoren et stort ansvar for å fange opp disse ungdommene, men fylkeskommunen har også et ansvar for å gjøre det de kan for å forhindre personer i å ta sitt eget liv.

I vårt fylke har vi to spesielt utsatte broer, dette er Sandnessundbrua og Gisundbrua. En selvmordssikring av disse broene vil gi oss det sikkerhetsnettet vi trenger. Dette er et forebyggende tiltak som vil redde mange liv. En slik sikring vil gi personer som vurderer å ta sitt eget liv, litt ekstra tenketid. Det vil også gi forbipasserende mer tid til å reagere. Sikringen vil også fungere som et svært effektivt tiltak mot spontane selvmordsforsøk i beruset tilstand.

Ungdommene i fylket krever at fylkeskommunen skal prioritere å selvmordssikre de utsatte broene i Troms. Vi vet at en slik investering vil koste mye, men den vil også kunne redde mange liv i fremtiden.

Spørsmålet vårt til politikerne er: Kan vi sette en pris på menneskeliv?