Debatt:

«Få forsvaret med på Tromsbanen helt til Tromsø»

debatt

Ja, det går faktisk an. Det er det innbyggere og politikere i Tromsø ønsker. Men først vil jeg gi all ære og honnør til Hilde Sagland og hennes jernbanevenner for langvarig pågangsmot og innsats, og markering for bygging av Tromsbanen.

Hilde Sagland fortjener edel medalje for sin utholdenhet og pågangsmot. Det er beklagelig at fylkes- og tromsøpolitikerne ikke engasjerer seg mer og prioriterer dette prosjektet mer. Men lar i stedet trailerne fortsette å forurense og bråke, og gjøre bomiljøet langs E6 og E8 til ulempe for beboerne langs veiene til fordel for alle nødvendige varer som Tromsøs befolkning har behov for.

Nå når Finland har droppet planene om å bygge en jernbane fra Finland til Skibotn/Tromsø, bør nevnte politikere heller overføre sin prioritet til Tromsbanen.

Når det gjelder å bygge Tromsbanen helt fram til Tromsø, vil jeg starte på Setermoen for å få Forsvaret med på laget. Jernbanetraseen kan gå langs sørsida av Istind (i Istindlia) og videre til nordsida med hovedstasjon ved Nytrøen som utgangspunkt for betjening av Midt-Troms og Bardufoss flystasjon.

Videre følger traseen oppover Målselvdalen forbi Skjold leir til Andordalen og videre til Marknes i Balsfjord. Så til Russenes ved Nordkjosbotn over fjorden og mellom gamle og nye E8 til Lakselvbotn, Lavangsdalen og forbi Ramfjorden på østsida av E8 (ny E8-trasee flyttes til vestsida som opprinnelig planlagt). Videre føres jernbanen til og tunnel gjennom Tromsdalstinden til Tromsdalen eventuell endestasjon i fjellhall. Da er Tromsbanen kommet helt fram til Tromsø.

Fra Nordkjosbotn kan det eventuelt i framtida videreføres jernbane videre nordover til Finnmark eller knyttes til det finske jernbanenettet med forbindelse til Kirkenes.

Det er bedre å tenke å få det ut enn å gå å bære på det. Lykke til dere som vil noe med utviklinga i samfunnet.