Debatt:

«Hvem er det som bestemmer i kommunen? Er det velgerne eller er det store eiendomsselskapet?»

Foto: Tor Farstad iTromsø Tromsø rådhus, rådhuset i Tromsø  Foto: Tor Farstad

debatt

Kommunens administrasjon i svært tett samarbeid med Eiendomsgruppen har nå lagt fram et nytt forslag om bygging av høyblokker i fjæra nedenfor Kroken Sør. Reguleringsplanen for denne voldsomme utvidelsen har formannskapet nå lagt ut til offentlig ettersyn i åtte uker. Dessverre var det bare Rødt og SV som mente at denne utbygginga ikke skulle tillates.

Vi beboere reagerer meget sterkt på dette. Hva er det som får dere til å forandre mening så sterkt og så fort?

Vi godkjente utbyggingsplanen fra 2012 med lavblokker på tre etasjer og eneboliger i rekke. Det syntes vi under tvil kunne bygges i fjæra nedenfor fylkesveien. Det fikk vi også støtte fra kommunen om. Men nå gjør kommunen helomvending. Administrasjonen i Tromsø kommune kommer med et forslag med enda større utbygging.

Eiendomsgruppen er et stort utbyggingsselskap, De vil tjene penger der de kan tjene mest. Derfor vil de bygge høyblokker i fjæresteinene. Det gir mest avkastning for dem. De bryr seg lite om miljø og folkehelse. De bryr seg ikke om det finnes barnehager og skoler og sykehjem med plass, de bryr seg bare om de kan tjene penger på dette.

Vi er vanlige folk som kjøpte tomt av kommunen da de ble lagt ut for snart tredve år siden. Vi er vanlige arbeidsfolk som har bygd husbankboliger og som har investert millioner av kroner i vedlikehold og utbygging for å skape et godt miljø. Vi er innbyggere i Tromsø kommune som har betalt skatt og bidratt til fellesskapet på alle mulige måter.

Hvorfor hører ingen på oss?

Jeg har en rekke ganger forsøkt å få kontakt med Avdeling for Byutvikling i Tromsø kommune. Vi ba tidlig om et møte med avdelinga. Den forespørselen har vi aldri fått svar på. Jeg har fått et svar om at jeg ikke fikk se dokumentene. For alt som har skjedd de siste årene har vært hemmelig. Jeg har ikke fått vite en eneste ting om det samarbeidet Eiendomgruppen har hatt med kommunen. Er det dette som er demokrati?

Hvorfor snakket dere bare med Eiendomgruppen? Hvorfor kom ikke vi til orde? Jeg spurte flere ganger hvorfor jeg ikke kunne få dokumentene? Jeg fikk ikke se noen ting. Men det store eiendomsselskapet fikk se alt. Hvem er det som bestemmer i kommunen? Er det velgerne eller er det store eiendomsselskapet?

Kan vi stole på alle politikerne? Dere er valgt til å ivareta våre interesser. Vi ønsker ikke høyblokker i strandsonen. Vi ønsker lavest mulig bebyggelse der. Det er bare ett år til nytt kommunevalg. Vi er svært mange som følger med. Hva dere mener om dette har stor betydning for oss.

Dette er min kommune. Det er den jeg elsker over alt. Det er her jeg betaler skatt og stiller opp. Hvorfor hører ikke min kommune på meg og beboerne her? Hvorfor får vi ikke svar når vi ber om hjelp? Hvorfor samarbeider dere bare med utbyggingsselskapet?

Er ikke kommunen for oss beboere og velgere? Er kommunen bare for utbyggerne?

debatt