Må handle om mer enn privatisering

Gruppeleder Jarle Heitmann (Ap).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

debatt

I Nordlys og iTromsø 13. august er John Barlindhaug kritisk til samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Han mener vi ikke er opptatt av næringslivet. Vårt ståsted mot privatisering av velferdstjenester bruker han som eneste konkrete eksempel på det.

La meg være tydelig: Arbeiderpartiet er opptatt av næringslivet. Å skape arbeidsplasser har alltid stått sentralt for vårt parti. Vi lytter til behovene fra næringslivet. De handler hovedsakelig om tettere dialog og samhandling med kommunen, bedre infrastruktur og forutsigbare rammer – ikke privatisering.

Derfor har vi aktivt bidratt til å knyte kommunen og næringslivet tettere sammen. Vi har opprettet Tromsø Sentrum AS sånn at Tromsø kommune og sentrumsaktørene bedre kan utvikle sentrum sammen. Nye Storgata og Kirkeparken er ett av våre konkrete svar på hvordan vi kan øke attraktiviteten i bykjernen.

Etter innspill fra transportnæringa har vi også opprettet Forum for varetransport for å få bedre samhandling mellom kommune og næring. I tillegg har Gründerhjelpa vår inngått samarbeidsavtale med FLOW for å gi et lavterskeltilbud. Jeg vil også nevne vår dyktige administrasjon som fikk 25. plass i saksbehandling på Kommunebarometeret i fjor. Det må også nevnes at vi setter av betydelige summer for å kunne gjøre oss enda mer effektive digitalt.

Vi ser også fremover. I høst legger vårt Marint Forum fram sitt arbeid for hvordan vi kan befeste Tromsø sin rolle som sjømatsentra. I tillegg står vi, i motsetning til Høyre, helhjertet bak Tenk Tromsø. I likhet med medlemmene i Næringsforeningen i Tromsøregionen ser vi det som avgjørende at varer, tjenester og folk kan bevege seg effektivt i en by som vokser.

Vårt arbeid med å befeste Tromsø sin posisjon som arktisk hovedstad skal også tjene næringslivet. Vi tror for eksempel at en nordlysopplevelse, eller et brygg fra en av byens bryggerier, får en annen innramming enn konkurrentene når produktet kommer fra den arktiske hovedstaden. Ellers vil jeg nevne at vi har besøkt de fleste utviklingslag og et allsidig utvalg bedrifter for å få tak i bredden av næringslivets behov. Ingen har etterlyst mer privatisering til oss.

Velgerne i Tromsø har derimot bedt oss bygge offentlige fellesskapsløsninger for alle. Vi følger ikke bare folkeviljen lokalt, men også nasjonalt. Eksempelvis er oppslutningen om at sykehjem skal drives av kommunene større enn noen gang, ifølge årets helsepolitiske barometer fra Kantar TNS. Vi vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste, og vi er i gang med den største omstillingen i helse- og omsorgssektoren, kanskje noensinne. Utviklingen mot et todelt norsk helsevesen ønsker vi ikke.

Barlindhaug tar klart feil i at det ikke tenkes nytt i det offentlige. Tromsø kommune har innført tillitsreformen. Den ble først prøvd i København i 2012. Forsøket var vellykket og ble utvidet til hele Danmark. Det handler om å kutte i byråkrati og flytte avgjørelsene nærmere brukerne – slik at de får bedre pleie og tjenester på brukernes premisser.

Vi er nå i norgestoppen på å utlyse hele sykepleierstillinger, noe som gir mer forutsigbarhet både for ansatte og de som trenger mer pleie. Privatisering gir flere mellomledd og mer byråkrati, altså motsatt effekt av det tillitsreformen skal gjøre. Ikke spesielt nytenkende er det heller.

Fra 2015 til 2017 er det blitt 1613 flere sysselsatte med adresse i Tromsø – flest innen privat sektor, men også en del i offentlige foretak, viser tall fra SSB. Det går godt i Norge og Tromsø, det må vi alle være glade for.

Vi skal fortsatt lytte og samarbeide med næringslivet, og vi heier på alle som skaper arbeidsplasser. Hvert år kjøper Tromsø kommune tjenester for cirka 1,7 milliarder kroner fra privat næringsliv. Det skal vi fortsette med, og jeg deler Barlindhaug sin etterlysning av retning og tiltak for næringsutvikling fra høyrepartiene i Tromsø.

Arbeiderpartiet sin kurs står fast. Vi skal skape og dele for å bygge et samfunn der alle skal med. I det er vi avhengig av politikk som tilrettelegger for at næringslivet skal skape, og jeg håper Barlindhaug takker ja til å møte meg – slik at vi kan få innspill til hvordan vi kan bli enda bedre.