Debatt

«Pøbler kaster benker og bord i vannet»

ØDELEGGER: Artikkelforfatteren er oppgitt over at noen ødelegger for andre, slik som deltakerne på dette friluftsarrangementet.   Foto: Trond Karlstrøm

debatt

Det finnes dessverre enkelte, jeg velger å kalle dem for pøbler, blant oss som finner glede i å ødelegge samfunnsgoder som vi andre setter stor pris på. Dette er blant annet tilfelle med de benker og bord som kommunen har satt opp ved Rundvannet og Langvannet, som noen uforståelig nok finner glede i å hive ut i vannet. Bordene med påbygget sitteplasser er så tunge at det må ha vært flere om det.

Men dette er ikke noe nytt av året. Hærverket har dessverre funnet sted helt siden gangplatten/stien rundt Rundvannet ble bygget for mange år siden. Disse ble bygget slik at også rullestolbrukere skulle kunne bruke dem. Gangplattene ble blant annet derfor utstyrt med rekkverk på de mest utsatte steder. Samtidig med bygging av plattene ble det også oppført et reisverk til en lavvo på vestsiden av vannet.

Allerede første året ble lavvoen utsatt for hærverk, og etter hvert forsvant den helt. Rekkverket ble etter hvert også for fristende for pøbelen, og etter noen år var også dette borte. Hva sto da igjen for at pøbelen skulle få tilfredsstilt sin ødeleggelsestrang? Jo, bordene og benkene havnet etter hvert ute i vannet.

Da sto det ikke noe igjen å drive hærverk på, annet enn å begynne å rive opp plankene i selve gangstien! Men dette ble tydeligvis for tungt for de barske karer, så omfanget ble heldigvis ikke så stort.

I gapahuken ved Rundvannet har kommunen måtte sette opp plakater med anmodning om å la disse få stå i fred, og det synes foreløpig å virke. Men når alle benkene og bordene er hevet ut i vannene, og det ikke er mer igjen å drive hærverk på, da står bare gapahuken igjen for å tilfredsstille pøblenes ødeleggelsestrang. Så vi får se hva som skjer.

Det må sitte en del personer rundt omkring, kanskje helst i nærområdet, med dårlig samvittighet og skamfølelse – hvis slike følelser finnes hos slike personer?