Debatt:

Billig E8 vest er bare sprøyt

Etter møte i formannskapet tirsdag 20. november ser det ut til at noen lokale politikere har falt helt av lasset.

Innleggsforfatterne er kristiske til vestre trase av E8 gjennom Ramfjord.   Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

debatt

Man later som at veisjefen har rett i at vestre E8 er billigere og mer lønnsom. E8 østre med Tindtunnelen er billigere og kortere enn vestre E8 med Tindtunnelen.

Det er bare på strekningen Sørbotn–Laukslett at vestre E8 uten Tindtunnelen er rimelig. Men ingen skal kjøre til Laukslett i Ramfjorden, nesten alle skal til Tromsø.

Da er østre E8 kortest og billigst, og Vegvesenet bløffer til publikum og politikere.

Hittil har Høyre gjennomskuet Vegvesenets bløfftaktikk, men ny høyreleder Erlend Bøe er historieløs, uten lokalkunnskap og uten evne til å gjennomskue Vegvesenets luftige «fakta».


Alle partiene samlet seg til tverrpolitisk E8-møte:

– Dette er en kraftsamling

Tromsø-politikerne prøver noe helt nytt for å på plass ny E8, nemlig enighet istedenfor krangling.


Regjeringens planvedtak fra 2015 er fremdeles at østre E8 skal gjennomføres. Etter Høyre-Bøes forræderi mot Tromsøs befolkning kan Ap kose seg, og man legger press på statsråden til å velge vestre alternativ. Følgende fakta står fast:

• Østre E8 har kortest planprosess og gjennomføringstid. Vestre E8 tar mye lengre tid.

• Østre E8 med Tindtunnelen er rimeligst å bygge. E8s trase Sørbotn–Ramfjordmoen–Nordbotn–Laukslett blir avkortet slik at parsellen Ramfjordmoen–Nordbotn–Leirbakken Laukslett ikke blir bygd. Det sparer 800–900 millioner kroner. Hvordan greier Vegvesenet og andre å underslå slike fakta?

• Vegvesenets løsning med gjennomføring uten Tindtunnelen krever 4-felts vei i Tromsdalen sentrum. Hvorfor er den ikke kostnadsberegnet?

• Vestre E8 krever oppdatering/ny vei på hele E8-strekningen Leirbakken–Hundbergan–Sandvikhøyden–Berg–Nova og så videre til Tomasjord. Den er heller ikke kostnadsberegnet,

• Vestre E8 med Tindtunnel krever tunnel cirka 1,5 km lengre enn østre, det vil si 350–500 millioner kroner i økte kostnader.


Høyre inviterer til tverrpolitisk E8-enighet

Tromsø Høyre inviterer onsdag samtlige politiske partier til et tverrpolitisk møte for å bli enige om et felles trasévalg for E8 gjennom Ramfjord.


Bløffen om 500 millioner kroner i redusert anleggskostnad for vestre E8 har ikke grunnlag i fakta. Se bare ovenfor hvilke kostnader de har «glemt» å regne med. Vegvesenet er nå blitt en aktør i produksjonen av «fake news». Det er beklagelig at en offentlig instans deltar på denne måten.

Vi vil jobbe hardt for at kortsiktige politiske misgjerninger ikke skal ramme befolkningen I Tromsø og Ramfjord. Det er beklagelig at noen toneangivende politikere ikke ser i samme retning. Men vi møtes ved kommunevalget, hvis de ikke har vett til å trekke seg før.

Nå skal unge Erlend Bøe reise til Oslo og vise «handlekraft» på vegne av Tromsøs befolkning, han har bare E8 på dagsorden der. Stakkars Tromsø blir sittende igjen med konsekvensene når Bøe er flyttet tilbake til sørlige breddegrader.


Nå har de funnet den billigste E8-traseen

En fersk rapport fra Statens vegvesen viser at den ene trasé-muligheten kan bli rundt en halv milliard kroner billigere enn den andre, melder Nordlys.