Debatt:

Hvis disse folka styrer verden, går det til helvete

Hvis vi i Norge hadde tatt litt ansvar og i det minste sluttet å lete etter nye olje, kunne vi spart klimaet for enorme utslipp, skriver Andreas Randøy i NU.

Boregigg: «Songa Enabler» blir slept gjennom Rystraumen.   Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic, skriver i et leserinnlegg 27. november at «Norge er det siste landet i verden som burde slutte med olje- og gassproduksjon». Om ikke engang verdens rikeste land skal ta noen form for ansvar for miljøet, og i det minste ikke bore etter olje i de mest sårbare områdene vi har, er fremtidige generasjoner dømt til et klimahelvete.

Vi har funnet langt mer olje, kull og gass enn verden noen gang kan bruke om vi skal nå klimamålene. Skal vi klare oppgaven som kan vise seg å være en av de viktigste i historien, er noen nødt til å la noen av sine ressurser ligge. Likevel ønsker Giæver at Norge skal lete etter enda mer. Hvem er det du foreslår at skal la sine ressurser ligge, Giæver? Er det utviklingsland med behov for industri? Er det Midtøsten, som produserer mindre forurensende olje enn vi gjennomsnittlig gjør i Norge? Hvem er det som har mindre rett på å forurense enn Norge?


Forsvaret vil begrense støy i havet

Forsvaret skal samarbeide med EU om å begrense menneskeskapte støyskader fra blant annet oljeleting og shipping, på fisk og andre organismer i havet.


Norge er verdens syvende største eksportør av klimagasser, med en eksport på 500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er ti ganger mer enn alle andre utslipp vi har i Norge. Til sammen. Det er like mye som 230.000.000 biler. Og det er så utrolig mye mer enn verden tåler.

Hvis vi i Norge hadde tatt litt ansvar og i det minste sluttet å lete etter nye olje, kunne vi spart klimaet for enorme utslipp. Forskning fra SSB viser dessuten at kutt i olje er det største klimatiltaket Norge kan gjøre.

Men Giæver i Petro Arctic vil i stedet at vi skal åpne opp et av Norges mest sårbare og viktigste områder.

Over 6.000 mennesker arbeider med fiske og turisme i Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse arbeidsplassene vil Giæver sette på spill til fordel for noen kjappe penger fra en næring som skulle vært avslutta for lengst. Det er så utrolig respektløst overfor arbeiderne som lever av havet.

Det er så utrolig respektløst overfor dagens unge, som trenger mat i mange år framover. Det er så utrolig respektløst ovenfor de millioner av mennesker som Giæver er med på å sende på flukt på grunn av klimaendringer.

Det er mildt sagt skremmende at det finnes mennesker med slike holdninger i norsk næringsliv. Hvis det er disse folka som styrer verden, ja da går det til helvete da.


Miljøbevegelsen mobiliserte mot «Black Friday» i uværet

Fredag kveld var demonstranter fra Natur og Ungdom, Spire og Framtiden i våre hender samlet foran Nerstranda kjøpesenter.