Debatt:

De kjører BMW og Tesla, og parkerer på HC-plasser

Mandag 3. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser.

VELSTAND: Artikkelforfatteren mener det er en forestilling i samfunnet at handikappede kan være velstående, og for eksempel eie en Tesla.  Foto: Varfjell, Fredrik

debatt

Vi bruker dagen til å feire mangfoldet av mennesker og markere oss som borgerrettighetsbevegelse. Vi feirer gjennomslagene vi har fått, og ser behovet for enda flere!

Norge undertegnet FN-konvensjonen om mennesker med funksjonsnedsettelser i 2007. Det viktigste med konvensjonen er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser har like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, i tillegg til å bygge ned hindre som gjør dette vanskelig. Med konvensjonen i hånden skal vi knuse diskrimineringen. For funksjonshemmede i Norge blir fremdeles diskriminert.

Diskriminering av funksjonsnedsatte skjer på bussen, i handlegatene, på skolene, på universitetet og i arbeidslivet. Manglende universell utforming stenger mennesker ute. Noen ganger kommer man ikke med bussen eller toget i det hele tatt. På torsdag kunne vi lese om Birgitte, som måtte vente en halvtime i iskulden fordi toget hun hadde tenkt å dra med ikke kunne ta henne om bord. Av samme årsak kan det være umulig å komme inn i butikker, barer og kafeer. De er bygget ut ifra en tanke om at funksjonsnedsatte er pasienter og hjemmesittere. Men vi er kunder som ser etter klær og går på kafé som alle andre.


Dette er det mange som har ventet på. Nå starter byggingen

Byens rullestolbrukere har i årevis ventet på evakueringsheis på kinoen for å slippe og ha med seg to ledsagere for å se film. I disse dager starter arbeidet med den etterlengtede heisen.


I fjor måtte en av våre medlemmer gi opp jusstudiet på UiO, fordi de nektet å installere en elektrisk døråpner. En bagatell som gir alvorlige konsekvenser. For når man blir ekskludert fra muligheten til utdanning, blir man også ekskludert fra muligheten til å arbeide og bidra til samfunnet på lik linje med andre.

Konsekvensen av dette er at mange funksjonsnedsatte får dårligere økonomi. Dette bygger opp under myten om den funksjonshemmede som fattig og stusslig. I sommer kunne vi lese om funksjonsnedsatte med god økonomi, som brøt med folks forestillinger. De kjører BMW og Tesla, og parkerer på HC-plasser. Folk ble sinte og irriterte. Noen regelrett skjelte ut sjåførene.

Folk trodde ikke at en med funksjonsnedsettelser hadde råd til å kjøpe seg en staselig bil – selv om det er noe mange nordmenn gjør. Men de ble nødt til å spise opp ordene og holdningene sine. For ut av millionbilen steg en funksjonshemmet, tok fram den manuelle rullestolen fra passasjersetet og rullet av gårde mens han ristet på hodet.

Heldigvis ser vi også mange lyspunkt. Kunnskapsdepartementet ønsker å tydeliggjøre rettighetene til studenter med funksjonsnedsettelser, og lovfeste at hver utdanningsinstitusjon skal ha et studentombud. En annen viktig seier denne høsten er at regjeringen går inn for å utrede hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan bli det verktøyet for likestilling og inkludering som det var ment å være. Det er styrken som ligger i å organisere seg, å jobbe målrettet sammen, å vise at vi står i en bred front for å sikre alles frihet og rettigheter. Ikke fordi man har en funksjonsnedsettelse, men fordi man er et menneske. God 3. desember!