Debatt:

Arbeidslivet og Nord-Norgebanen

De siste fem årene har det vært et stemningsskifte, både i Nord-Norge og ellers i landet.

Illustrasjonsbilde. 

debatt

Flere har blitt positive til å bygge ny jernbane på langs av landet, i første omgang fra Fauske til Tromsø. Etter TV-programmet «Norge Nå» 28. november, der jeg selv var med, stemte hele 87 prosent av seerne at de ville ha jernbane lenger nord. Det var bedre oppslutning enn mange av oss hadde drømt om.

Fylkestingene i Nordland og Troms og kommunene i de to fylkene har uttalt seg positivt. Fra arbeidslivets organisasjoner er det likevel merkelig stille. Det gjelder på eiersiden med NHO og Bedriftsforbundet. Og det gjelder fagbevegelsen, både lokalt og nasjonalt.

LES OGSÅ: Frykter for Nord-Norges sikkerhet (for abonnenter)

LO fattet et positivt vedtak om Nord-Norgebanen på 1980-tallet, men nå er det nokså stille, og det gjelder også de andre hovedsammenslutningene.

Det er grunn til å spørre om arbeidslivets organisasjoner tenker langt nok inn i fremtiden. Ser vi tilbake i tid, så har det i løpet av 25 år skjedd en transport-revolusjon i Nord-Norge. I 1993 startet det å gå godstog mellom Narvik og Oslo via Sverige.

Nå går det 26 godstog hver uke. Disse frakter 80 prosent av alle dagligvarer til Nord-Norge nord for Tysfjorden. I tillegg fraktes alt mulig til industri og næringslivet ellers. Motsatt vei sendes fisk og andre havprodukter.

LES OGSÅ: Bekymret over inngrepet Nord-Norgebanen vil ha for reindriftsnæringa (for abonnenter)

Alle prognoser tilsier at denne trafikken vil øke mye. Da vil både det svenske jernbanenettet og terminalen i Narvik bli overbelastet. I tillegg vil det bli et mareritt med enda flere lastebiler på veiene ut fra Narvik. Den nye alarmerende klimarapporten fra FN krever også at vi bør bygge en Nord-Norgebane.

Det er svært sannsynlig at det vil bli lagt miljø-restriksjoner på lastebiltransport og båttransport, enten av Norge direkte eller via EU/EØS. Skulle det skje, kan det bli katastrofalt for nordnorsk arbeidsliv og næringsliv.

LES OGSÅ: Toget går nå. Vi må være med

Stortinget vedtok i juni 2017 at en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø skulle utredes. Det gjøres nå i regi av Jernbanedirektoratet. Arbeidslivets organisasjoner i Nord-Norge burde tenke noen tiår fram i tid og engasjere seg for å få bygd Nord-Norge-banen.

Godstrafikken vil øke så mye at Nord-Norge ikke kan være avhengig av en enkelt jernbanetrasé gjennom et annet land. Landet må bygges og arbeidsplassene sikres med jernbane på langs av hele landet.