Debatt:

Kystsamene hyller Naimak

Avgått regionveisjef Torbjørn Naimak fikk fart i samisk/kvensk skilting de siste årene før han pensjonerte seg.

Torbjørn Naimak lovprises for arbeidet med samisk og kvensk skilting.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

debatt

I 2017 gikk han ut i mediene og uttrykte klart at på de steder hvor det foreligger godkjente samiske og kvenske stedsnavn, der skal skiltene være på plass i løpet av fastsatt dato i 2019.


Veisjef Naimak om samiske og kvenske skilter: – Staten har sviktet

– Jeg er derfor glad for at Statens vegvesen gjennom ny skilting bidrar til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på flere steder i Nord-Norge, skriver veisjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak i dette leserinnlegget.


Torbjørn Naimak har på vegne av Statens vegvesen beklaget for at etaten hans tidligere ikke har fulgt tilstrekkelig regelverket med flerspråklig skilting, etter hvert som kommunene har vedtatt offisielle stedsnavn på samisk og kvensk. Hans budskap til veivesenets ansatte var at samiske og kvenske stedsnavn skulle tas vare på som kulturminner. De flerspråklige skiltene har de siste par årene begynt å komme opp i landsdelen.

Sametingspresidenten har gitt uttrykk for at «samiske stedsnavn på skilt er daglige påminnelser om hvor samer bor og har bodd. Og at det bidrar til å vise språk- og kulturmangfoldet i nord».

I alle honnørtaler og kronikker er ikke Torbjørn Naimak’s rolle i forhold til samisk og kvensk skilting løftet fram. Kystsamene mener Naimak fortjener honnør for at han klarte å endre underliggende fordommer i Statens vegvesen til samisk/kvensk kultur.


«Veisjef-emeritus» Torbjørn Naimak: Gikk av etter 44 år

Regionveisjef Torbjørn Naimak ble takket av etter 44 år i veivesenet ved en seremoni i Narvik lørdag.