Debatt:

«Selv om Høyre-regjeringen betyr åtte tapte år for arbeidstakere, vil vi ta opp kampen»

Maren Sollie Aukland  Foto: Martin Lægland

debatt

I Norge er vi stolte og kan slå oss på brystet for mange ting. For en stolt skitradisjon, en lang og mangfoldig kulturhistorie, og sist men ikke minst: Vi har hatt et godt og organisert arbeidsliv.

I 1904, da kallet gikk ut til fagforeninger og arbeiderpartier over hele verden om at man skulle feire arbeidernes internasjonale kampdag på 1. mai, var det åttetimers arbeidsdag som skulle stå på fanene. Kampordene har kanskje forandret seg med tiden, men uansett om man har gått i tog for sykelønn, likelønn eller arbeidsmiljøloven, har prinsippet vært det samme. Om vi mennesker skal leve gode og verdige liv, må vi i alle fall ha det godt på jobben.

Et godt samfunn og et godt arbeidsliv forutsetter muligheten til trygge, faste og hele stillinger. Det lovte ikke akkurat godt når et av de første store grepene FrP og Høyre-regjeringen gjorde, var å svekke arbeidsmiljøloven og gjøre det enklere å ansette arbeidsfolk midlertidig. Trenden med en regjering som ikke står på lag med folk viste seg å fortsette når oljekrisa starta og Erna sitt hovedbudskap til de 140.000 som sto uten arbeid, var at det «ikke er en krise».

Den dag i dag oppdager fagforeningene stadig mer sosial dumping og ulovlige arbeidsvilkår. Regjeringens svar? Kutt i midlene til Arbeidstilsynet som skal undersøke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, fjerne retten til kollektivt søksmål på bedrifter for å sikre seg mot ulovlig bruk av innleid arbeidskraft og å legge stort fokus på hvor viktig det uorganiserte arbeidslivet er i regjeringserklæringen sin.

I dag på arbeidernes internasjonale kampdag kan vi i AUF likevel love at vi ikke gir opp. Over hele landet har nemlig Arbeiderpartikommuner- og fylker laget politikk for å sørge for et bedre arbeidsliv i våre kommuner og fylker. For eksempel har mange Arbeiderpartikommuner laget nye anbuds og innkjøpsreglement hvor offentlig sektor kan kreve at alle som skal bygge skoler, veier eller sykehjem skal gjøre det med skikkelige arbeidsvilkår. Så selv om FrP og Høyre-regjeringen betyr åtte tapte år for arbeidstakere, så har, og vil AUF og Arbeiderpartiet ta kampen i både kommuner og fylker for det organiserte og anstendige arbeidslivet.

Gratulerer med dagen alle arbeidstakere, og lykke til. Velg Arbeiderpartiet for en bedre arbeidshverdag for arbeidstakere. Godt valg!