Debatt

Skal avgiften være for å forbrenne drivstoffet eller for å fylle drivstoffet?

debatt

Ordførerkandidater fra flere partier er klare for å droppe bomstasjonene mot å innføre GPS-basert målesystem, noe som gir politikere og byråkrater total kontroll over veien. Mitt spørsmål til velgerne er, hvem stoler vel egentlig på at politikerne ikke kommer til å misbruke dette til å finne stadig nye ting de kan avgiftsbelegge?

De som ønsker ser på muligheten for GPS-basert målesystem for ekstra innkreving på vei er Ap, Høyre, Venstre, KrF, SP, MDG og SV. Disse er for øvrig også per dags dato for bomstasjoner.

Å oppføre bomstasjonene vil “bare” koste 4 prosent av det Tenk Tromsø ønsker å bruke på kollektivtrafikk. Ifølge Tenk Tromsø må man alternativt øke drivstoffavgiften fra kr 1 til kr 15–20 per liter dersom vi ikke skal ha bomstasjoner. For det første undres jeg på hvilke snodige metoder de har brukt til å komme fram til det svaret.


Debatt:

GPS – den usynlige inngjerdingen av Tromsøya

Selv om flertallet av kommunens ordførerkandidater nå ønsker satellittbasert veiprising (GPS) istedenfor bomstasjoner, er dette kun ei navneendring og ei endring i måten bompengene skal kreves inn på.


Det andre jeg undres på er hvordan det blir billigere for bilistene dersom vi likevel må innbetale samme summen over bompenger, for Tenk Tromsø sine prosjekter blir ikke billigere på bompenger, snarere tvert imot da oppføringen og drift av bomstasjoner vil koste cirka 300–400 millioner kroner.

Det tredje er, hvordan i alle dager skulle det bli noe billigere med GPS-måling da dette vil ligne på drivstoffavgiften? Med GPS-basert system betaler man for vei kjørt (drivstoff brukt), og med drivstoffavgifta betaler man for drivstoff brukt. Skal avgiften være for å forbrenne drivstoffet, eller for å fylle drivstoffet? Du vil uansett bruke like mye drivstoff på 1 kilometer. Det er eneste forskjell. Det er dette våre kloke hoder er uenige om.

Jeg ønsker at GPS-kameratene, tidligere bompengekameratene, forteller oss hvor mye de tenker at vi skal betale per kilometer?

Hvordan skal GPS-basert system fungere med biler fra andre kommuner. Med mindre dette skal være nasjonalt. I det tilfelle blir det da politiet sin oppgave å kontrollere at jeg har en GPS under panseret, og hva blir straffen for å ikke ha det? Stoler vi nok på politikere til å gi dem denne blankofullmakten for all overskuelig fremtid?

De er til og med så frekke at de kaller dette for «veiprising», som om bilistene ikke har betalt for veiene i form av nybilavgift, trafikkforsikringsavgift, drivstoffavgift med mer. Staten tar inn over 110 milliarder på vei, men bare 40–50 milliarder går ut. Å øke skattene ytterligere er ikke rette motgift. Det må finnes en grense for hvor mange ganger man skal øke skattene på veier som allerede er betalt. Hva med at disse partiene, som for øvrig er på Stortinget, tok til ordet for å øremerke vei- og bilrelaterte avgifter til nettopp vei. Hvorfor gjør de ikke det?

Over halvparten av nordmenns inntekt går tilbake til staten eller kommunen i form av arbeidsgiveravgift, inntektsskatt, eiendomsskatt, formuesskatt, moms og avgifter på alt mulig rart. Kall det hva du vil. Hvor mange ord skal vi finne på for «penger til staten»?

Bilister er stort sett Ola og Kari, gjerne med noen barn med på slepet. De skal rekke over en travel hverdag med jobb, henting i skole/barnehage og fritidsaktiviteter. Dette blir å ramme vår levestandard eller sette familien og barn under større tidspress. Er det rettferdig at noen av oss skal betale for samme tingen flere ganger, og i tillegg betale for ting andre bruker?


iTromsø mener

Frp truer med historisk bunnmål i uansvarlighet

Å trekke seg i protest mot en politikk man selv har stemt for er ynkelig.


Vi er helt avhengige av at oss som individ og familie skal kunne forsørge seg selv. Jo mer penger som kreves inn til stat og kommune, jo mindre blir det på den enkelte familie.

GPS eller bompenger. Dette vil uansett ramme de av oss trenger bilen. Norsk politikk har blitt et spill hvor politikere først sparker oss i leggen for deretter å skryte av at de setter på et plaster.

Mens de andre partiene vingler fram og tilbake i et forsøk på å navigere seg fram til noe som er mer spiselig for velgerne har Liberalistene hele tiden ment det samme.

Liberalistene sier det helt klart og tydelig. Den eneste rettferdige løsningen er at folk får det de har betalt for. Det betyr at kommunen ikke skal sette opp bomstasjoner eller GPS-system for å belaste folk for veier de allerede har betalt for. I Sverige får de det til helt fint uten bomstasjoner. Hvorfor klarer ikke norske politikere det samme?

Når det gjelder kollektivtrafikk er Liberalistene de eneste som har følgende på programmet. Fylkeskommunen gir kun ut rutebussløyve til sin favoritt, den som vinner anbudet, slik er det i dag. Dette er i praksis en monopolordning med periodevis utskiftning. Ordningen er så dårlig at den nå trenger nok et økt driftstilskudd på kr 320.000.000, betalt av deg og meg i form av bompenger.

Man trenger ikke være økonom for å forstå at busselskapene ikke bryr seg om at kvaliteten er lav eller prisene er høye når fylkeskommunen beskytter den mot konkurranse. Da det kun var SAS som fløy innenlands kostet en tur til Oslo cirka kr 10.000. Nå er det nede på kr 600. Det ble ikke anarki i lufta slik motstandere spådde.


Stiller ultimatum etter krisemøte: Enten innfris alle kravene eller så bør partiet forlate regjeringen

Både Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) og Per-Willy Amundsen har høye forventninger til at Frp-ledelsen skal få innfridd de seks kravene fra onsdagens krisemøte om bompenger.


Vi kan få det samme prisraset på buss dersom vi fjerner bussmonopolet og gir rutebusstløyve til alle kvalifiserte selskaper. Det ville presset prisene ned og kvaliteten opp. Fylkeskommunen hadde spart seg for driftstilskuddet, og selskapene kunne tatt over driften av holdeplassene med mer. På den måten kunne vi spart oss for 55 prosent av utgiftene til Tenk Tromsø.