La Privat Omsorg Nord fortsatt få hjelpe folk som trenger det!

– La de som har vært med å bygge opp landet, selv få bestemme hvem som skal pleie de i en ellers sårbar og vanskelig tid.

FORNØYD: Einar Johansen (88) mener administrasjonen har bommet sitt anslag av hva det vil koste å overta pasientene som i dag benytter bedriften Privat Omsorg.   Foto: Ingun A. Mæhlum

debatt

Gunnhild Johansen SV går til angrep på en artikkel jeg skrev i begge dagsavisene lørdag 10.08.2019. Gunnhild Johansen skriver følgende:

«I både Nordlys og i Tromsø har Einar Johansen et leserinnlegg der han kommer med påstander som ikke kan stå uimotsagt. Som politiker er jeg vant til å forsvare mine synspunkter også når det blåser friskt rundt ørene. Men det hører til sjeldenhetene at jeg blir beskyldt for å føre kommunestyret bak lyset og komme med påstander, slik Einar Johansen hevder. Han sier at det vel ikke kan være juridisk riktig, altså antyder han at jeg har begått ulovligheter. Hva jeg har forledet kommunestyremøte med av usannheter, sier han ingen ting om. Det er ganske drøyt.»

Jeg håper at leserne finner nedenstående avispolemikk mellom Johansen og lederen av Privat Omsorg Nord forklarende for at jeg reagerte på uttalelsene fra Johansen som ble gitt i mai 2017 og som viste feilaktige opplysninger om Privat Omsorg Nord.


Svarer på krass kritikk mot Privat Omsorg Nord

Privat omsorg nord kommer med tilsvar på Gunhild Johansens innlegg.

 

De negative opplysninger om Privat Omsorg Nord som Johansen hadde gitt ble heller ikke korrigert i Kommunestyremøte da saken ble avgjort. En del av Kommunestyrerepresentantene satt da med feilaktige opplysninger.

Fra avisartikkel i mai 2017 skriver Johansen at «Likhetsprinsippet brytes. Brukerne i Ramfjord og Straumhella kan ikke benyttes seg av valget, for de det ikke er lønnsomt å gi tjeneste i distriktet for de som skal tjene penger.»

Trude Wester i Privat Omsorg Nord svarer: «Dette er ikke riktig. En arbeidsgruppe med ansatte, tillitsvalgte, politikere og administrasjonen i Tromsø Kommune jobbet i over 1 år med konkurransegrunnlaget for ordningen Fritt Brukervalg, og der ble begrensningene geografisk satt. Vi har aldri sagt at vi ikke kan levere i hele kommunen.»


Debatt:

«Tromsø kommune har aldri hatt fritt brukervalg innen hjemmetjenester»

De kommer heller ikke til å få det uansett hvor mye Høyre og Frp påstår at de har innført det og at de skal gjeninnføre det om det blir borgerlig flertall ved kommunevalget i Tromsø i 2019. Det er simpelthen ikke praktisk mulig.

 

Johansen mener at «For eksempel kan du ikke få fritt brukervalg på natt, om du bor i omsorgsbolig eller har du alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer og kreftpasienter kan du glemme Privat Omsorg.»

Wester svarer: «Dette er ikke riktig av samme grunn som over. Vi har tvert imot hatt flere henvendelser fra personer som bor i omsorgsbolig og som ikke forstår denne begrensningen, og vi forstår den heller ikke. Også de som har rusproblemer gjelder det samme. De forstår ikke begrensningene. Og kreftpasienter gir vi hjelp til hver eneste dag. Jeg synes det er skammelig av lederen i helse og omsorgskomiteen å servere direkte løgn i avisinnleggene sine og skape frykt hos allerede sårbare brukere.»

Johansen mener at «De private skummer fløten på fellesskapet bekostning»


Debatt

En hån mot Privat Omsorg og klientene de har i dag

På vegne av eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig å kjempe for at fritt brukervalg bør bestå.

 

Wester svarer med å si at «Dette er en svært grov beskyldning.  Vi hjelper alle som ber om det og har aldri satt de begrensningene som antydes. Vi har stilt opp for Tromsø Kommune i svært mange kompliserte saker, som ikke kommunen har klart å løse selv. Og det har definitivt ikke vært de enkleste sakene, og det handler bl.a. i dag om en utfordring nevnt i økonomirapport 28.02.2017 som vil koste kommunen 7 millioner i året. Det har i løpet av disse årene fra 2003 til i dag vært mange tilfelle der vi som firma lojalt har stilt opp for Tromsø Kommune – vi har rapportert avvik vi har sett – vi har hatt møter jevnlig med tanke på at kommunen kunne overta ulike oppdrag – vi har hjulpet kommunen i vurderinger inn i UNN-systemet om det er forsvarlig å ta folk hjem. Og vi har stor respekt for de utfordringer kommunens ansatte møter hver dag i denne tjenesten. Da blir denne påstanden rent uhyrlig og basert på stor grad av uvitenhet.»

Avslutningsvis vil jeg si at vi skal være glade for at vi har Privat Omsorg Nord som kan utfylle dyktig helsepersonell fra Tromsø Kommune. Få til samarbeidet og la fritt brukervalg bestå.


Debatt:

Omsorg skal ikke være butikk

SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold for de ansatte.

 

Til de politiske partier: Si fra nå om dere støtter fritt brukervalg slik at velgerne som ønsker fritt brukervalg kan vite at de gir sin stemme til et parti som vil støtte fritt brukervalg. La de som har vært med å bygge opp landet, selv få bestemme hvem som skal pleie de i en ellers sårbar og vanskelig tid.

I mai 2017 var det bare tre stemmer som skilte de som ville avslutte kontrakten og de som ønsket å beholde den.

Godt valg!