Valg 2019

Senterpartiet vil ha bærekraftig turisme i distriktene

Senterpartiet vil jobbe for å innføre turistskatt i Tromsø, skriver partiets tredjekandidat Olaug Kristine Hanssen.

Foto: Privat 

SANDVIKA: Et fundament som Tromsø kommune har fått støpt i Sandvika på Brensholmen for å anlegge toalett i 2016. Nå skal fundamentet rives og det skal ikke bygges toalett der likevel. I stedet skal det lages et solcelle-toalett. Problemet er bare at dette toalettet var planlagt bygget i fjor og heller ikke det er gjort. Manglende toalettfasiliteter på den mye brukte stranda er blitt et stort problem da skogen og krattet rundt stranda er blitt tilgriset fordi det brukes som toalett av mange besøkende. Foto: Privat 

debatt

Turistnæringen opplever en sterk vekst i tromsøregionen og nordlysturisme er blitt en kassasuksess for nordnorsk turistnæring. Dagens Næringsliv skrev i desember 2018 at turistene året før brukte 2,3 milliarder kroner i Tromsø og reiselivsnæringen opplever fortsatt økning av turister som ønsker opplevelser i ferien. Det selges stadig mer av forskjellige typer opplevelsesreiser til både kurs-, konferanse- og firmamarkedet og det private ferie- og fritidsmarkedet. Det er om lag 80–100 selskaper som tilbyr opplevelser knyttet til nordlyset, hvalsafari og andre opplevelser i tromsøregionen

Mens spesielt den eventyrlige vinterturismen går mot nye høyder, og har positive ringvirkninger i form av flere arbeidsplasser og et mer variert arbeidsliv i distriktene, så har økningen også skapt et betydelig press på infrastrukturen i distriktene.

I april 2019 sendte jeg på vegne av Tromsø Senterparti en forespørsel til alle kommunens utviklingslag der jeg inviterte til å komme med innspill til valgprogrammet vårt. Tilbakemeldingene fra dem som svarte viser at den økende turismen oppleves svært negativt for lokalbefolkningen og gir stor slitasje og forsøpling i naturen flere steder.

Hovedårsaken til dette er at infrastrukturen i distriktene ikke er i nærheten av å være tilpasset den stadig økende mengden av turister. Senterpartiet vil arbeide for at turistnæringen skal gi færre belastninger for lokalbefolkningen og naturen i distriktene og mener at både politikerne og aktørene i næringslivet har et ansvar for å tenke og handle langsiktig og at bærekraft må ligge til grunn for videre utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

Vi vil arbeide for at Tromsø kommune snarest skal sette i gang flere tiltak for å sikre nødvendig infrastruktur med utbedring av veier, parkering, bålplasser, toalettfasiliteter, søppelhåndtering og skilting.

For å kunne finansiere alle de nødvendige tiltakene ønsker Tromsø Senterparti en vurdering av innføring av turistskatt i Tromsø kommune. Turistskatten skal øremerkes til fellesgoder som det er behov for på de destinasjonene som besøkes av mange turister. Dette for å sikre at infrastrukturen til enhver tid tilpasses økningen innenfor turistnæringen og gjør den bærekraftig i fremtiden.