Debatt:

Pleie og omsorg i fremtiden

Illustrasjonsfoto  Foto: Junge, Heiko

debatt

Samfunnet har brukt milliarder på nye bygg og restaurering av eksisterende institusjoner, og det er kommet til nye årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten opp gjennom årene.

Vi er selvsagt glad for denne satsingen, som har vært helt nødvendig, men dessverre på langt nær tilstrekkelig.

Det er fremdeles for få plasser og for lite personell til å ivareta det reelle behovet og det mangler en realistisk planlegging med tanke på de utfordringer vi står overfor i fremtiden.


Dødssyke Wenche (64) kjemper for livet etter sjokkbeskjeden: – Jeg tar én dag av gangen

For to og et halvt år siden fikk Wenche Ludvigsen (64) den knusende brystkreftdiagnosen. Nå nekter hun å spørre legen om hvor lenge hun har igjen.


Kvaliteten i samfunnet blir ofte målt opp mot hvor godt vi tar vare på de eldre. Alle som ikke klarer seg alene må få tilbud innenfor rammen av et fleksibelt system med bofellesskap, hjemmebasert støtte, omsorgslønn til pårørende, avlastningsplass eller institusjonsplass.

God pleie og omsorg forutsetter tilstrekkelig og kvalifisert bemanning og nok tilrettelagte plasser. Samarbeidet med frivillig sektor, frivillighetssentraler og nærmiljøet må stimuleres, og personalet må oppleve at de blir verdsatt for den viktige jobben de utfører.

For Tromsø kommune må en god og verdig pleie- og omsorgstjeneste være et hovedsatsingsområde.


«Økseutvalg» skal få styr på kommuneøkonomien

Et engere utvalg skal settes sammen for å få orden på kommunens økonomi og få ned merforbruket spesielt i helse- og omsorgssektoren.