Debatt:

De uerstattelige fagarbeiderne

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig fagarbeidere er for at Troms og Finnmark skal kunne fungere i en krise.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Heiko Junge / SCANPIX

debatt

Fra helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte, via industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern. Til driftspersonell ved kraftverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har strøm hver dag, ikke bare ved krise.

Aldri før har så mange unge søkt seg til yrkesfaglig opplæring i videregående skole. Høyere yrkesfaglig utdanning har ikke studieplasser nok til alle kvalifiserte søkere som vil inn. Fagarbeidere oppdager muligheten for en lederutdanning gjennom Mesterbrevordningen. Bransjeprogrammene som er etablert innen blant annet industrien og helse- og omsorgssektoren leverer målrettede utdanninger og ny, etterspurt kompetanse til arbeidslivet.

Men det har ikke alltid vært slik, og det er et betydelig etterslep i samfunnets satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen. Over mange år har yrkesfaglige utdanninger og fagarbeidere vært tilgodesett med mindre offentlig utdanningsressurser og færre relevante tilbud enn andre grupper i samfunnet. Mens det offentlige bruker nær 40 mrd. kroner på universitets- og høyskoleutdanninger, brukes til eksempel bare knapt 1 mrd. på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Satsingen på yrkesfag starter også sent, ved at håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen.

Det er blant grunnene til at LO har gått i spissen for å bygge opp den gjennomgående yrkesfaglige utdanningsveien helt fra grunnskolen og opp igjennom alle utdanningsnivåer. Regionene har selv fått et større ansvar for å dekke de lokale kompetansebehovene. Covid-19 har tydelig vist oss viktigheten av denne kompetansen, selv om samfunnet kanskje har tatt denne for gitt?

Derfor må nedstengning under krisen ikke føre til at lærlinger og voksne som tar fagopplæring, mister muligheten til å fullføre utdanningen de har startet på. Det er derfor viktig at virksomhetene bruker partenes og yrkesopplæringsnemnda sine råd aktivt i det videre arbeidet!

LO har gitt innspill på flere konkrete tiltak til kunnskapsministeren som blant annet omfatter alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. LO er innstilt på å gjøre midlertidige tilpasninger i bestemmelser der det er forsvarlig. Det å sikre inntektsgrunnlaget til lærlingene under permittering og oppsigelse har også vært en viktig sak for LOr

Sammen med fylkeskommunen og de øvrige partene i arbeidslivet skal LO bidra til å gjøre fag- og yrkesopplæring enda bedre i fremtiden. På den måten kan vi motivere elever til å sikre seg kritisk viktig kompetanse som er etterspurt i samfunns- og næringsliv.