Debatt:

Arctic Center: Ask me no question!

Styremedlem i Tromsø MDG, Arne-Wilhelm Theodorsen, ønsker at Arctic Center svarer på tre spørsmål.

På tross av alle utredninger så er det fortsatt noen viktige innvendinger, mener debattanten. Illustrasjon: Arctic Center  Foto: HP-I7340-2S7T.tromkom.intern,CZC3232S7T,CZC3232S7T

debatt

Det koker på debattsidene og avisene er fulle av artikler, intervjuer og kommentarer om Arctic Center sitt utbyggingsprosjekt i Håkøybotn.

I et slikt oppslag hevder Arctic Center at det ikke er noe annet utbyggingsprosjekt som er så godt utredet som dette, og de sier at nå må kommunestyret tar en positiv avgjørelse.

Likevel; på tross av alle utredninger så er det fortsatt noen viktige innvendinger. Jeg ønsker derfor at Arctic Center svarer på noen spørsmål som avisene av en eller annen grunn ikke har stilt, men som jeg mener prosjektet kunne/burde ha besvart på egen hånd.


Debatt:

Hva med Arktisk Arena?

Hvorfor ser ikke avisa Nordlys med sine redaktører de muligheter som ligger i dette prosjektet, og promoterer det slik de har gjort for Arctic Center AS, spør Bjørnar J. Pettersen i dette debattinnlegget.


1) I saksdokumentene fra kommunens administrasjon står det helt klart at prosjektet vil ha negativ/sterk negativ/kritisk negativ betydning for naturmangfold, CO2-binding, allment friluftsliv og reindrift, og at det er svært dårlige muligheter for å komme med avbøtende tiltak. Hva svarer Arctic Center til dette?

2) Arctic Center hevder at prosjektet vil styrke Tromsøs attraktivitet og øke bolyst i kommunen. Finnes det noen uavhengige utredninger som kan bekrefte dette?

3) Prosjektet er åpenbart negativt for mulighet til å utøve allment friluftsliv i Håkøybotn; det viktigste nåværende utfartsområde nært byen . Finnes det noen uavhengige utredninger som kan si i hvor stor grad friluftsliv i Håkøybotn styrker Tromsøs attraktivitet og øker bolyst i kommunen?


Holder vi lokale investorer for narr?helga

Ja, jeg vet at utbyggingen vil gi negative konsekvenser og at det ikke er positivt for alle i Tromsø dersom Arctic Center blir bygd ut. Slik er det med utvikling i samfunnet.


(For ordens skyld: Tittelen på dette stykket er henta fra en låt av den jamaicanske regga-artisten Yellowman. Jeg burde kanskje ha skrevet det på norsk, men det er jo nærmest uoversettelig!)