Hvorfor setter Høyre piggdekk over ren luft?

«Om vi greier å redusere andelen piggdekk til 40%, reduserer vi samtidig antall mennesker som kan bli utsatt for helseskadelig luft fra 3900 til 500», skriver forfatteren av debattinnlegget.

  Foto: Ronald Johansen

debatt

I et innlegg i denne avisen angriper Bodil Ridderseth Larsen fra Høyre oss i Miljøpartiet De Grønne for å ha innført piggdekkavgift. Samtidig hopper hun med sjokkerende letthet over at dette er et spørsmål om liv og helse.


DEBATT:

Piggdekkavgifta er ei stor usosial avgift som vil gjøre vinterhverdagen svært vanskelig for mange

Folk flytter til byer med bedre økonomistyring. Mangler vi økonomistyring i Tromsø kommune?, spør forfatteren av innlegget.


Så lenge Høyre får kjøre med piggdekk akkurat hvor de vil, er det kanskje ikke så nøye med at noen utvikler kronisk astma eller at noen barn ikke kan gå på skolen? I hvert fall kan man lett få inntrykk av det.

For å ta et lite tilbakeblikk, så visste alle senest 2005, da Vegvesenets rapport «Tiltaksutredning mot svevestøv i Tromsø» kom, at vi ikke kan holde på som vi gjør. Siden har kommunen vokst med 15.000 innbyggere, og mange av disse bor i områder med mye trafikk og dårlig luftkvalitet.

Kommunen hadde over flere år holdningskampanjer, piggdekkpant og andre tiltak, der man har appellert til fornuft og folks solidaritet med dem som bærer konsekvensene av for høye svevestøvnivåer. Hjalp det? Nei. Har Høyre eller for den saks skyld Ridderseth Larsen appellert til innbyggerne om å ta bedre valg?

Ikke at vi vet. Det som derimot kunne høres fra Høyre var et forsvar av det vante, «sånt har vi alltid gjort det», «vi vet jo, hvor vi bor» osv. Partiets ellers velkjente ambisjoner for Tromsø om å være verdensmester i både det ene og det andre gjaldt ikke luftkvalitet eller innbyggernes kjøreferdigheter.

Barbara Vögele (MDG) svarer Bodil Ridderseth Larsen (H) i dette debattinnlegget.  Foto: Frank Lande

Hun påstår i sitt innlegg at vi har «masse frisk luft» og at «kvaliteten er upåklagelig». Slike utsagn beviser dessverre ikke annet enn at Ridderseth Larsen synes luften virker bra. Sannheten er at alle objektive målinger viser at luften i flere områder i Tromsø i perioder er helseskadelig.

I dag vet vi at det bor omtrent 3900 mennesker i områder med helsefarlige mengder svevestøv. Gang på gang har vi spurt Høyre hvordan de vil ivareta disse menneskene og sørge for at alle i Tromsø kan leve uten å utsettes for helsefarlig luft. Like mange ganger har vi fått samme svar:

Øredøvende taushet.

Heller ikke i sitt siste innlegg svarer Ridderseth Larsen på dette. Grunnen er enkelt og greit at Høyre ikke har et svar. Ekspertene på området har nemlig påpekt at eneste mulighet for å redusere mengden helsefarlig svevestøv, er å både redusere kilden til forurensningen og forsterke avbøtende tiltak. Det er dette vi gjør nå.

Piggdekkavgift vil føre til at flere kjører med piggfrie dekk. Dette er å redusere kilden til forurensningen. Om vi greier å redusere andelen piggdekk til 40 %, reduserer vi samtidig antall mennesker som kan bli utsatt for helseskadelig luft fra 3900 til 500. Det i seg selv gjør Tromsø til en mer attraktiv by å bo i! Og til bekymringen Ridderseth Larsen har, så må alle, også busser og tungtransport sko seg etter forholdene, uavhengig av piggdekkavgift.


Debatt:

Piggdekkavgiften rammer hinsides

Forfatteren av debattinnlegget skriver om konsekvensene av piggdekkavgiften.


Samtidig øker vi innsats på renhold. Det skal børstes og kostes i betydelig større grad og med bedre teknologi enn i dag. Dette er kraftfulle avbøtende tiltak, som skal sørge for rene veier og lave mengder svevestøv fra dem som fortsatt velger å kjøre med piggdekk. Nå setter vi alt inn på å sikre god luft for alle.

Kanskje synes noen det virker voldsomt og vi ser at noen spør hvorfor vi handler så kraftfullt i kampen mot luftforurensning. For oss i MDG er svaret enkelt: Hensynet til liv og helse bør alltid komme først.

At liv og helse bør komme først, tror vi også folk flest er enige i. Når vi nå innfører disse tiltakene, har vi derfor tillit til at folk vil tilpasse seg. Vi er sikker på at mange som kan, vil bytte til piggfrie dekk og at de vil tilpasse kjørestilen til dette. De som ikke kan eller vil bytte, håper vi vil ha forståelse for at prinsippet om at forurenser betaler legges til grunn.

Alle bidrar, og til gjengjeld får vi alle renere og friskere luft å puste i. Det er et gode, selv om Høyre og Ridderseth Larsen ikke er enig i akkurat det.


Debatt:

Få inn litt bompenger i tillegg så kan vel kroken settes på døra

Det er vel nå snart nok med avgifter her i Tromsø som skal føres over til bileiere, skriver debattanten.