Debatt:

Åpent brev til Arbeiderpartiets medlemmer – lytt til de unge i partiet

Det er helt uvirkelig at Arbeiderpartiet har havnet i den situasjonen at det i media ser ut som om det er partiet som er ansvarlig for reguleringsplanen til Arctic Center.

Slik kan Arctic Center bli sende ut, ifølge selskapets egne, siste illustrasjoner. FOTO: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN   Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN

debatt

I sosiale media er bildet om mulig verre. Kommentarer suser frem og tilbake mellom skyttergravene uten at bildet blir særlig mye klarere.

Her er min oppfordring til medlemmer og tillitsvalgte i Tromsø Arbeiderparti:

Når situasjonen i denne saken er slik den nå er, må hver og en ta noen dype åndedrag, lukke øynene et øyeblikk og tenke over hva det handler om å være medlem av Arbeiderpartiet. Det bør handle om sosialdemokratisk tankegang. Det bør handle om omfordeling mellom de som har overflod og de som har lite, sørge for at den vanlige kvinne og mann i samfunnet, som bærer det største lasset, får sin rettmessige del av godene.


«Arctic Center har all grunn til å føle seg lurt»

– Det er både forståelig og naturlig at eierne i selskapet har gitt uttrykk for sin frustrasjon når det ser ut til at titalls millioner kroner må anses for å være kasta bort, skriver artikkelforfatteren av dette debattinnlegget.


I Arbeiderpartiets grunnsyn er det utenkelig at partiet skal aktivt arbeide for at noen få kapitalister skal få berike seg på bekostning av vanlig arbeidsfolk. I saken rundt Arctic Centers ønske om å få bygge en stor hytteby på myrområdene i Finnheia, er det på tide at alle i Arbeiderpartiet lytter til de unge i partiet. Det er nemlig her partiet kan finne tilbake til røttene. Det er slik partiet kan komme ut av gamle tankebaner. Saken har versert i 40 år så når ingen har sagt nei til nå må det sies ja. Det er jo bare noen stakkars myrområder. Det er plenty med myrområder andre steder. Det er bare litt fjellområde og det har vi i massevis andre steder. De unge bringer nye og moderne tanker på banen:

De siste 120 år har vi bygget ned 80 prosent av det som defineres som villmark i Norge. Det har vi gjort bit for bit. Det er i de senere år innført lovforbud mot skogplanting på myrområder og forbud mot å omgjøre myrområder til landbruksmark. Staten bruker nå skattepenger på å tilbakeføre drenerte myrområder slik at de kan fortsette å lagre CO2.

Dette har de unge forstått og de tar det på største alvor. De har også forstått at fremtiden tilhører de som er unge i dag og deres barn og barnebarn.


Ordføreren forklarer seg etter Arctic Center-bråk: – Møtet ble ikke bra, og jeg beklager

Ordfører Gunnar Wilhelmsen beklaget i formannskapet for sin framferd på et internt Ap-gruppemøte.


Hvis hver og en i Arbeiderpartiet i Tromsø tar dette inn over seg og sørger for at representantskapsmøtet sier et klart ja til å bevare naturen i Finnheia og nei til å overføre verdier fra allmuen til fire, allerede rike kapitalister, viser dere at Arbeiderpartiets grunntanke og sjel er sunn og i live.

Da kan virkelig Arbeiderpartiets medlemmer gå med rak rygg og vite at de utgjør en forskjell i en tid hvor dansen rundt pengemakta er kommet helt ut av all fornuft og kontroll. For folk flest i Tromsø kommer det til føles som en ny og solidarisk vind har feid gjennom Arbeiderpartiet.

Til hver og en som er medlem i Arbeiderpartiet i Tromsø:

Sørg for å gjenreise Arbeiderpartiets grunnverdier, hold de fram og vis det ved å sørge for at Arbeiderpartiets kommunestyregruppe stemmer NEI til hytteby i Finneheia og dermed JA til natur, klima, fremtida og de unge!

debatt