Hver femte velger har stemt på et budskap i skarp kontrast til forskjellsbehandlingen NSR forfekter

Nordkalottfolket fikk størst oppslutning i de samiske kjerneområdene.
debatt

Den store vinneren ved årets Sametingsvalg er Nordkalottfolket.

NSR fikk 32,5 % av stemmene. Dette er en tilbakegang på 7,5%.

Nordkalottfolket fikk en oppslutning på 19,1% og ble med dette det neststørste partiet på Sametinget. Dette er en fremgang på 13,6%.

NSR fikk størst prosentvis oppslutning i de valgkretsene som ligger langt unna de samiske kjerneområdene (Vesthavet valgkrets, 41,6%, Sør-samisk valgkrets 56,7 %, Sør-Norge: 35,7%.

Størst i kjerneområdene

Nordkalottfolket fikk en oppslutning i Avjovarri valgkrets på 18,1% mot NSR 24%. (Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner. Valgkretsen tilhører det samiske kjerneområdet.)

I Nordre valgkrets (Kommunene: Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa) fikk Nordkalottfolket en oppslutning på 37,1% mot NSR 20,1%) Dette er den samme valgkretsen som NSR sin samtingspresidentkandidat stilte opp i.

Noe nytt i sametingets historie

Nordkalottfolket har i valgkampen profilert seg med at de er for likeverd mellom befolkningsgruppene. Senest i dag uttalte lederen i partiet til NRK Troms og Finnmark at «Vi har gått til valg på likeverdighet internt i det samiske samfunnet, en likeverdighet som ikke finnes i dag, og likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener»

Hver femte velger i Sametingsvalget har altså gitt sin tilslutning til dette budskapet. Et budskap som står i skarp kontrast til den forskjellsbehandlingen på etnisk- og avstammingsrelatert grunnlag som NSR forfekter. (En må også ta med stemmene til Frp her. Frp fikk 4,2% oppslutning.)


Hjelp, jeg vet ikke hvem jeg skal stemme på ved sametingsvalget

Dette mener førstekandidatene ved Samefolkets parti, Samenes folkeforbund og Senterpartiet

Vaktsjef og journalist i iTromsø, Katharina Mortensen, prøver å finne ut hvilket parti hun skal stemme på ved sametingsvalget.Debatt:

Med NSR og Nordkalottfolket som ytterkanter trenger Sametinget et ansvarlig sentrum

I rikspolitikken kjenner folk Arbeiderpartiet som et trygt sosialdemokratisk alternativ. På Sametinget danner vi i tillegg også et naturlig sentrum, mellom to ytterblokker som på hver sin måte blir mer og mer radikale, skriver innleggsforfatterne.


Om Nordkalottfolket holder det de sier, så kommer synspunkter som er tuftet på prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd til å bli forfektet med tyngde fra Sametingets talerstol.

Om så skjer, vil det være svært gledelig og innebære noe nytt i Sametingets historie.