Rop om hjelp fra Vengsøys befolkning

Vengsøyværingene ber om hjelp til å holde fergene i gang.

VENGSØYFERGA: Vengsøy Utviklingslag ber om hjelp til å holde fergerutene i gang.  Foto: Privat

debatt

Utviklingslaget på Vengsøy har hatt møte og kommet fram til at fergeforbindelsen Belvik-Vengsøy er blitt kraftig forverret etter de siste ruteendringene.

På tirsdager er 10:15 avgangen fra Vengsøy og 10:45 avgangen fra Belvik fjernet.

Dette fører til store utfordringer for blant annet fiskebruket på Vengsøy som nå ikke lengre kan få personell for å rette opp i tekniske problemer og sendende disse tilbake uten lang ventetid. Dette påfører bedrifter og andre betydelige kostnader som følge av lang ventetid.

Siden ferga har begrenset kapasitet var dette en avgang som gjorde at det var mulig å sende blant annet fiskebil på tirsdager. I perioder med mye produksjon av ferskfisk er dette helt nødvendig da biler nå ofte må vente helt til 12:50 før de kan forlate Vengsøy.

Tirsdager var den eneste dagen vi hadde to tette fergeavganger som muliggjorde planlegging av flere store biler på samme dag.

Har vi da flere store biler samtidig blir det en opphopning av biler på Vengsøy siden ferga ikke tar mer enn en stor bil på grunn av at maksimum kapasitet er ca. 60 tonn.

I tillegg til dette er sisteferga på torsdager kuttet slik at siste avgang fra Belvik nå er 17:10. Dette gjør at alle på Vengsøy må reise fra Tromsø senest kl. 16:00 for å rekke ferga. Dette føler vi er uholdbart.

For at vi skal kunne opprettholde bosettinger på Vengsøy må vi ha et fergetilbud som gjør at innbyggere kan ta del i de tilbud som tilbys i sentrum. Alle fritidsaktiviteter som barn naturlig ønsker å delta på blir umuliggjort for alle innbyggere på Vengsøy.


Debatt:

Troms og Finnmark fylkeskommune, skal vi ta en gratis ferge, som ikke går?

Innleggsforfatterne håper posisjonspartiene i fylkeskommunen vil forstå øyene i distriktene og dens innbyggere og at de vil gjøre sitt for å opprettholde dagens fergetilbud.


I tillegg gjør dette det umulig for turistbedrifter å motta gjester på dager uten kveldsavganger.

Uten at utviklingslaget eller noen andre på Vengsøy ble informert, forandret fylkestrafikk rutetidene på søndager.

Vi føler at de nye fergerutene på søndager ikke samsvarer med det innbyggere på Vengsøy ønsker, men er mer tilpasset turisttrafikk til og fra Sandøy. Nå er det ingen avganger fra Belvik til Vengsøy mellom 15:40 til 21:45 på søndager. Dette betyr at Vengsøys innbyggere må velge å dra fra Tromsø klokken 15:00 eller vente helt til kl. 21:00


Debatt:

Nå har de kuttet fergeavgangene uten å snakke med oss som faktisk bor her

Rebbenesøya utviklingslag er forbannet over fylkesrådets fergekutt.


Igjen føler vi at vi ikke blir tatt hensyn til, da vi er helt avhengig av regelmessige avganger for å kunne bo og leve på Vengsøy.

For at vi skal kunne ordne opp i disse forholdene ønsker vi og møte fylkestrafikk for å få en ruteplan som er i samsvar med det vi som brukere ønsker.

Vi er helt avhengig av en fergeforbindelse som gjør slik at vi føler ulempene med å bo på en liten øy uten de tilbud og attraksjoner andre tar som en selvfølge blir minst mulige. Dessverre ser vi gang på gang at dette ikke blir tatt hensyn til. Vi ønsker ikke gratis ferge eller reduserte priser. Vi ønsker en forutsigbar fremtid der vi kan planlegge å bo på Vengsøy samtidig som vi deltar i «sentrums» tilbud og muligheter.


Fylket kutter kraftig i kollektivtilbudet. Disse rutene rammes

Fylkesrådet har vedtatt innsparingstiltak for kollektivtransporten i Troms.


Blir denne muligheten tatt fra oss tror vi at det ikke er noen fremtid for dem som ønsker å bosette seg på Vengsøy, og Vengsøy vil bli enda en av befolket utkants øy.

Vengsøy er et levekraftig samfunn med stor industri, flere levekraftige turistanlegg og fantastiske muligheter for både fastboende og besøkende. Men vi er helt avhengige av et tilpasset fergetilbud for at dette skal kunne bestå.

Dette er enda et rop om hjelp fra en livskraftig øy som føler at mulighetene for at vi skal kunne bestå blir borte.

Vi føler storsamfunnet har glemt oss, og uten en forutsigbar og sikker fergeforbindelse vil Vengsøy snart vil være en øy uten verdiskapning med tomme hus.