Eldreomsorg – mer enn tomme løfter?

Vikarprest i Tromsø, Knut Sand Bakken, mener eldreomsorg er en stor utfordring for Tromsø.

ELDREOMSORG: Presten Knut Sand Bakken skriver om eldreomsorgen i et leserinnlegg i avisa iTromsø.  Foto: Illustrasjonsfoto: Janerik Henriksson / Scan-Foto / NTB scanpix

debatt

Tromsø kommune har store utfordringer innen eldreomsorgen! Vi eldre skal ha en god alderdom. Men fordelen med å bli eldre avtar som med alderen. Jeg tilhører en generasjon som selv vil være med på å utforme eldrepolitikken.

På samme måte som andre ønsker vi eldre selv å bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Ja, vi er rett og slett forskjellige. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud.


Debatt

En verdig demensomsorg i Tromsø kommune

Per i dag er det nærmere 100 personer som står i kø for å få et dagsentertilbud i kommunen, og ventetiden på avlastningsopphold er flere måneder. I dette debattinnlegget tas det opp hva som bør gjøres med demensomsorgen i kommunen.


PREST: Knut Sand Bakken, pensjonist og vikarprest i Tromsø, skriver om utfordringene Tromsø Kommune har i eldreomsorgen.  Foto: Privat

Her i landet har vi et velutviklet velferdssamfunn hvor den offentlige sektor spiller en stor rolle. Det vil den fortsatt gjøre. Det offentlige skal være et sikkerhetsnett for oss borgere fra vugge til grav. Vi skal vite at hjelpen er der hvis vi virkelig trenger den. Det er det ikke alle eldre som gjør. Mange har rett og slett mistet troen på det offentlige!

Det er ikke de ansattes skyld. De gjør så godt de kan innenfor stramme økonomiske rammer. Men i større grad enn tidligere styres eldreomsorgen i offentlige sektor etter beinharde, snevre økonomiske rammer. Og de ansatte i eldreomsorgen opplever en stadig tøffere hverdag da en rekke av tjenestene beskjæres mer og mer. Og konkurranseutsetting løser ikke alle problemer som enkelte tror.


Spår nesten tre ganger så mange tromsøværinger med demens om 30 år: – Det er veldig alvorlig

Et nytt estimat viser at forekomsten av demens blant innbyggere i Tromsø vil øke kraftig i løpet av de neste 30 årene.


Jeg har inntrykk av at det nå legges mindre vekt på verdier som sosial ansvarlighet og samfunnsmessig engasjement enn for noen år siden. På mange måter har vi det siste tiåret gått fra en eldreomsorg til eldreservice. Eldreomsorg handler om at fellesskapet gir oss litt tilbake av det vi har ytet til samfunnet. Det er det som for eksempel er tanken bak folketrygden.

Vi har som samfunnsborgere ytt noe til samfunnet som vi i vår alderdom kan nyte godt av, ja fellesskapet yter omsorg i form av økonomi og ulike velferdsytelser når vi blir eldre. Men dette er ikke den primære tanken bak eldreservice.


Foreslår gigantplan på 12 milliarder: — Gir oss mer penger i kassa

De neste ti årene skal Tromsø kommune investere for over 12 milliarder, om kommunedirektøren får det som han vil.


Her er det langt på vei tale om varer eller ytelser om varer eller ytelser på en hylle som vi kan be om. Og varene, omfang og bruk er bestemt av hva vi trenger i et omsorgsperspektiv og selvsagt av økonomiske rammer.

Selvsagt må fremtidens eldreomsorg forholde seg til nye utfordringer. Vi må ha flere tilbud som kan være med på å forebygge ensomhet. For det er mye ensomhet blant eldre. Noen føler at de ikke har mer å leve for når de blir gamle og tar sitt eget liv.

Det er viktig at eldreomsorgen her i Tromsø er opptatt av livskvalitet. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Det skal være godt å bli gammel i Tromsø.