Er ikke studenter vanlige folk?

Daniel Hansen Masvik (H) hevder at Støre-regjeringen ikke har gjort nok for Tromsøs og landets studenter. Høyres Studenter Tromsø er svært kritisk til det de mener er en uambisiøs satsing.

STUDENTPOLITIKK: Daniel Hansen Masvik (H) hevder at Solberg-regjeringen sikret studentenes økonomi langt bedre enn Støre-regjeringen.  Foto: Privat

debatt

Ingen økning i studiestøtten, ingen økning i midler til studentboliger, 20 millioner mindre til samskipnadene og 50 millioner mindre til prosjekter som skal utvikle studentaktiv undervisning. Dette er ikke en satsing på kunnskap, på studentene, eller på vanlige folk.

Samtidig har regjeringen programfestet å jobbe opp mot 3000 studentboliger i året. Det er utrolig vanskelig å se at Støre-regjeringen er på vei mot å bygge flere studentboliger. Det er ikke gjort meningsfulle steg mot å gjøre så samskipnadene bygger flere studentboliger til studenter, som i dag bruker nesten hele studielånet sitt hver måned på boligutgifter.


Mikael reagerer kraftig på UiTs krav på flere tusen kroner: – Det er et ran

Plutselig fikk lektorstudentene beskjed om at de må ut med flere tusen kroner i boutgifter for praksisplass. Student Mikael Moen hevder kompensasjonsordningen er for dårlig og bryter med prinsippet om gratis utdanning.


Solberg-regjeringen sikret studentene stødig økning i studiestøtten og langt høyere antall studentboliger gitt midler til sammenlignet med regjeringen før. Dessverre ser det nå ut som at Støre-regjeringen legger seg på et uambisiøst nivå som studentene vil tape på. Nå som store deler av samfunnet prøver å sprette tilbake fra pandemien har Støre-regjeringen knapt løftet en finger for studentene, men heller kuttet hos samskipnadene og muligheten samskipnadene har til å tilby og videreutvikle tilbud for en bedre psykisk helse.

Verden er i dag preget av stadig mer polarisering, aldri før har det vært større behov for internasjonalt samarbeid for å vedvare den globale roen. Da kan en stille spørsmål til hvorfor Senterpartiets kunnskapsminister ønsker å kutte i engelskspråklig undervisning ved landets universiteter. Hvordan vil norske studenter kunne være løsningen på morgendagens problemer, hvis man ekskluderes fra å kunne delta internasjonalt.


Åpner nye studentboliger på Svalbard: – Slipper å frykte snøskred

Studenter på Svalbard kan nå flytte inn i nye studentboliger. Byggene på Svalbard må fundamenteres på en helt annen måte enn for få år siden. Derfor kom prislappen på det spesielle prosjektet på 400 millioner kroner.


Det er nettopp dialogen og samarbeidet på tvers av landegrensene som er forutsetningen for at vi skal løse de globale problemstillingene. Målene som forkom i regjeringens syvende stortingsmelding fra foregående år om at halvparten av norske studenter som skal avlegge grad skal ha hatt deler av studieoppholdet i utlandet. Det at studenter får oppleve verden og lære på tvers av landegrensene er selvsagt essensielt for Norges bidrag i å løse verdens utfordringer. Samtidig skal det nevnes, at denne kunnskapen som bringes hjem fra studieoppholdene, også vil være den samme kunnskapen som skal være med på å berike Norge.

Vi trenger midler og handlingskraft for å løse studentenes boligsituasjon. Samskipnadene må styrkes.

Vi trenger mer internasjonalt samarbeid for å møte morgendagens utfordringer.

Det ble sagt at det var vanlige folks tur, og igjen har den nye regjeringen vist at det tydeligvis ikke finnes noen normale her til lands. Det er flere tapere som følge av den nye regjeringen, og studentene er ikke langt unna toppen.