Hva skal pengene brukes til?

Debattinnlegg av Per Jonny Kjeldsen.

Remiks på Nord-Tromsøya.  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Dette er et åpent spørsmål til byrådet og byrådsleder Øivind Hilmarsen. Vedrørende Remiks Husholdning  AS og nytt grunngebyr for husholdningsrenovasjon.

Som en av mange har jeg fått brev og faktura på ekstra grunngebyr for husholdningsrenovasjonen.  Jeg syns både Remiks sjef Bård Jørgensen og informasjonssjef Ivar Sture Handeland gjør en svært dårlig figur i byens aviser med å «prøve» å forklare/bortforklare dette nye gebyret med en «rettferdig fordeling».


Dette er ikke rettferdig i det hele tatt.

I regnskapskretser snakker man om «kreativ bokføring» og jeg syns dette ligner på det.

Regnskapet til Remiks Husholdning viser følgende:

Remiks Husholdning:

Driftsinntekter:

2010: 98512000,-

2011: 102784000,-

2012: 102470000,-

2013: 106526000,-
 

Driftsresultat:

2010: 11793000,-

2011: 6665000,-

2012: 3438000,-

2013: 244000,-

Resultat før skatt:

2010: 8962000,-

2011: 4544000,-

2012: 1842000,-

2013: -1271000,-

Overført til/fra egenkapital:

2010: 8962000,-

2011: 4544000,-

2012: 1842000,-

2013: -1271000,-

Aksjekapital kr. 3750000,-.

I regnskapet til Remiks Husholdning AS heter det blant annet under formål:
«Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.»

I regnskapet står det heller ingenting om overføring til moderselskapet.
Med 3.800 ekstra krav kan vi regne med at cirka 3.500 vil betale etter klage? Dette vil utgjøre kroner 2.061,- x 3.500 =Kr. 7.213.500,- + mva.
Som regnskapene viser så er det jo en bra aksjekapital og en egenkapital  på vel 14 millioner etter disse 4 årene. I tillegg kommer da dette siste Grunngebyret på cirka 7 millioner.


Under byrunden i avisa Tromsø 23/2-15  sier I.S.Handeland at "Husholdningsrenovasjonen drives etter selvkostprinsippet. Den skal ikke gå med overskudd eller underskudd".

Hva er da hensikten med å komme med dette gebyret nå, etter vel 10 år etter forskriftens innførelse og Remiks Husholdning går med det overskuddet selskapet gjør, noe det ikke skal gjøre etter Handelands uttalelse.  Og så skal det i tillegg hentes inn cirka 7 millioner pr. år.
Jørgensen og Handeland: Dette harmonerer ikke .Hva skal disse pengene brukes til ? Større lønninger ? Man er fristet til å spørre.

For vårt vedkommende som er 3 personer på 2 leiligheter (hoved- og sokkelleilighet) så skal vi betale 2 grunngebyrer, i motsetning til en småbarnsfamilie (1 leilighet) på alt 6 personer skal betale ett grunngebyr.
Vi fyller ikke en standard 240 liters dunk med 2 gebyrer mens en småbarnsfamilie fyller både denne dunkstørrelsen og den enda større til tider til randen.

Som et plaster på såret står det på slutten av brevet fra Remiks om ekstragebyret at de vil utstede et avfallskort for hver registrerte boenhet. Dette blir for dumt.

Dersom man har en sokkelleilighet og denne er bebodd av eiers barn under skolegang/studietid/nygift og lignende, så leies jo ikke denne ut. Eiers barn bor gratis. Men med en gang det kommer et menneske og betaler husleie så blir det et gebyr ekstra. Det blir jo ikke noe mere søppel av den grunn. «Rettferdig fordeling» er det overhodet ikke.

Remiks Husholdning AS eies av Remiks Miljøpark med som igjen eies av Tromsø Kommune med 99,99 % og Karlsøy Kommune med 0,01 %.

Derfor mitt åpne spørsmål til byrådet og byrådsleder Hilmarsen som eier.

Ekstra Grunngebyr på 2061 kroner + merverdiavgift på 515,25 kroner er lik 2576,25 kroner pwe år og  214,70 kroner per måmed.

Dette vil sikkert flere huseiere legge på husleien til sine leietakere.

Kan Tromsø Kommune være bekjent av å være en pådriver for økte leiekostnader i denne byen?  Leiekostnadene er jo stor nok som de er for de fleste.

Er byrådet klar over denne forskriften fra 1. oktober 2004, og vil byrådet gjøre noe for å  endre denne forskriften og dermed få mere rettferdighet i renovasjonsgebyret?

Eller vil byrådet som eier styre Remiks til å slette dette nye gebyret?

Det er kun herrene Jørgensen, Handeland og daglig leder i Remiks Husholdning, Kjetil Bones Larsen, som må syns dette gebyret er rettferdig.

Ønsker svar gjennom byens aviser da dette angår svært mange.

I disse vintertider kan det være på sin plass med fjellvettregelen som sier: Det er ingen skam å snu.