Utvidelse av Framsenteret

Les debattinnlegget!

  Foto: Ronald Johansen

debatt

Av: Finn Tørjesen, Kommandørkaptein.

Tirsdag 12. mai kunne klima- og miljøvernministeren og fiskeri- og kystministeren, ifølge Nordlys, opplyse at Framsenteret i Tromsø skulle utvides med et byggetrinn 2.

Dette senteret inneholder som kjent blant annet Polarinstituttet, Kystverket, Kartverket, Statens strålevern, Arktisk Råds sekretariat med flere. Og flere skal det altså nå bli.

Hva er da mer naturlig enn at den statlige myndighet som leder overvåking, kontroll og suverenitetshevdelse, samt utøver politimyndighet i de sjøområder som nevnte institusjoner driver sin virksomhet, nemlig Kystvaktinspektøren med stab, endelig kan inviteres dit de bør høre hjemme.

Kystvaktinspektøren har foreløpig tilbrakt først en relativt anonym tilværelse i Oslo, for deretter å bli flyttet av forrige regjering, isolert til den noe avsidesliggende kystvaktbasen på Sortland.

Nå går det imidlertid rykter om at Sortlandbasen kan nedlegges, og at Kystvaktinspektøren skal sørover igjen til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen.

Da er det sannelig på tide å forlange at denne myndighet i stedet etablerer seg i et miljø, som i tillegg til Framsenteret, også omfatter Havforskningsinstituttet, Sjøfartsdirektoratet, fiskerifagmyndigheter samt fylkesmann, Sivilforsvar, politimester, tollmyndigheter og universitet.

Dette fagmiljøet i Tromsø vil nemlig kunne både støtte og utfordre Kystvaktens operasjonelle virksomhet. Samtidig kan bonusen bli at stillingen som Kystvaktinspektør ikke bare fortsetter som en langpendler-etappe på vei mot andre sentrale oppgaver i Forsvaret, men vil fremstå som en reell spesialfaglig toppstilling i Sjøforsvaret, i et bymiljø som innbyr til permanent familiemessig etablering.