Politikere - gode valg eller mangel på det

debatt

Til Tromsø kommune, Tromsø Havn og politikere som jobber for å oppgradere fylkesvei 53 til riksvei.

Utrolig at dere ønsker at fylkesvei 53 skal bli riksvei i stedet for en alternativ trasé rettet mot fremtiden.

Dere bør ta hensyn til at dette er ett langstrakt boligområde med boliger kloss inntil veien. Også at det planlegges for ytterligere stor boligutbygging langs samme strekning.

Dere bør lytte til befolkningen som bor her og ikke bare stri imot.

Befolkningens ønsker når det gjelder veitrasé er fremtidsrettet -både når det gjelder bomiljø og industrietablering på Tønsnes.

Det er lov å jobbe for fremtidsrettede veivalg. Veivalg som er til fordel for det langstrakte boligområdet, innbyggerne og industrien på Tønsnes.

Det har vært en voldsom trafikkøkning på strekningen og spesielt mye tungtrafikk. Det kjøres i skyttel og det kjøres fort. Bråket av tungkjøretøyene samt støvproblematikken er merkbart økende,-dvs. mildt sagt forpestende. Dette er en blindvei, så trafikken kjører selvfølgelig tur/retur og det er lite hjelp i skjemmende trevegger når det gjelder støv og støy.

Det er også skolevei, uten trygge overganger. Barn går til/fra Skjelnan og Kroken skole. Greit nok er det ikke lenger fri buss der det er kommet fortau/gangvei men paradoksalt nok,-det som kunne vært en fin spaser eller sykkeltur til/fra skolen ble ett støvmareritt og endte med at barn må ta bussen allikevel, og at foreldrene må kjøpe busskort så de kommer seg til/fra skolen. Det er uverdig å ferdes til/fra skolen og bli overmannet av mange store skyer med trafikkstøv som legger seg i øyne og luftveier. Lufttrykket fra tungtrafikken er heller ingen god opplevelse verken for liten eller stor, gående eller syklende. Dette er selvfølgelig forpestende for alle som ferdes på strekningen og det finnes ingen alternative muligheter for gående eller syklende.

Dere som ønsker at fylkesvei 53 skal oppgraderes til riksvei bør gjøre dere kjent på strekningen og hvilke konsekvenser det vil medføre, og ikke minst hvordan dagens virkelighet er før dere gjør det enda verre.

Vi trenger politikere som har sansen for gode bomiljø og tenker langsiktig. Ikke bare hva som kostnadsmessig lønner seg i nuet. Vi bør alle tenke på lufta vi vil at barna skal vokse opp i, noe som politikerne i høyeste grad burde ta på alvor.

Vi trenger ikke forpestende trafikkstøv og trafikkbråk. Det gagner ikke bomiljøet å lage trafikkmaskiner tett opptil husveggene. Det bør være avleggs i moderne tid såframt det finnes bedre alternativer.

Det er ti år i år siden bråket om veien virkelig tok løs. På de ti årene er det kommet cirka 1,7km gangvei/fortau.Det har vært stor trafikkøkning. Fortsatt brukes ressursene på å opprettholde dagens tras`e som hovedåre i fremtiden. Det kunne vært gjort mye på de ti årene i forhold til en fremtidsrettet alternativ løsning, også økonomisk sett. Men i bakvendtland der går alt an og det er politikerne flinke på ... det skal de ha.

Det er snart valg. Interessant å vite hvilke partier som jobber for at Fylkesvei 53 skal bli riksvei og hvem som ikke vil gjøre det?

Også om noen faktisk jobber for alternativt veivalg, som gagner fremtiden på strekningen?

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt