Ap og redselen for private tilbydere

debatt

Den påtenkte Ap-byråden for finans etc., Gunnar Wilhelmsen, har ifølge NRK «ikke noe til overs for det byrådet holder på med i forhold til privatisering».

Også andre representanter på sosialistisk side (Kristin Røymo og Fagforbundet) har uttalt at de vil stoppe all konkurranseutsetting og privatisering om de kommer til makta.

Dette virker som en ureflektert og dogmatisk tankegang. En ting er at de ønsker en unødvendig stor offentlig sektor i Tromsø. Mer alvorlig er at det går ut over folks tjenestetilbud og valgfrihet.

For oss i Venstre er det et gode at det finnes private tilbydere som et supplement innen velferdstjenester. Vi tror det fører til bedre tjenester og mer valgfrihet for folk, innen f.eks. barnehager, hjemmetjenester, fastlegeordningen, tannhelse og rehabilitering.

Angående sistnevnte vil tilbudet som Nordnorges kurbad gir til kommunens innbyggere opphøre hvis de rød-røde kommer til makta. Det er både synd og rart, når vi vet fra avisen at blant andre sentrale Ap-politikere har benyttet dette private helsetilbudet.