ABB’s arv?

Les debattinnlegget!

Faksimile fra iTromsø 26. september. 

debatt

Av: Einar Giæver, Jøvik.

iTromsø utfordrer til debatt (26. september, side 2) på “synspunktene til Norges største terrorist” – Anders Behring Breivik (ABB). Først; islamkritiske synspunkter er ikke noe ABB eier, slik teksten kan leses. ABB gjorde seg ved sin udåd, dessuten til samme sak som det han skulle bekjempe. Her ser vi hvordan avisen forsøker å manipulere all islamkritikk til å bli terroristens eiendom.

Les også: "Arven etter Behring Breivik".

Artikkelen, som forøvrig er usignert, forsøker jamvel å putte Hege Storhaug og Human Rights Service (HRS) i samme sekk som ABB. Dette viser ihvertfall at forfatteren av nevnte artikkel ikke kan ha lest bøkene til Storhaug, som forøvrig også påpeker hvordan ting manipuleres av media og andre aktører.

Det som Hege Storhaug gjennom sitt arbeide- og bøker har gjort, er å påpeke sider ved den islamske kultur som er direkte kvinnefiendtlige, i strid med menneskerettighetene og uforenlige med vår vestlige kultur.

Les også: "Det nedrigste nivået".

Dertil har hun trukket frem flere faktasaker som eksempel på hvor galt det kan gå, om det ikke stilles krav til de som kommer utenfra, når det gjelder å rette seg etter våre spilleregler, dersom man skal bo her i landet.

Resultatet av dette opplysningsarbeidet er at Hege Storhaug og HRS har blitt sterkt motarbeidet fra de hold som ønsker å legge lokk på debatten, ved bl.a. fjerning av statsstøtte. Og så presterer man å si; “Norge skal i alle fall ha for at vi ikke knebler folk med slike (islamkritiske) synspunkter” (sitat på nevnte artikkel).

Ja, legg bare merke til at i debattprogrammer rundt islam, har man nå sluttet å invitere Storhaug til panelet, som den autoritet hun er på temaet. I stedet fylles panelet ofte opp med deltagere som nesten uten unntak er ukritiske – eller jamvel islamvennlige.

Sluttlig beskylder artikkelen oss islamkritikere for å ville ha støttet nazistenes okkupasjon av Norge, om vi hadde vært født 75 år tidligere. – Tenk det! – Dersom man i stedet hadde studert – og satt seg inn i hva islams historikk og budskap forkynner, ville man derimot straks finne den arabiske utgaven av nazisme.

Islam favoriserer nemlig seg selv og arabisk kultur som overlegen alt annet. Ifølge Koranen skal de “vantroe og hedningene” (alle ikke-muslimer) utryddes, og islam skal overta hele verden. Dette har flere religionshistorikere og vitere påpekt i mange år. – Så hvem av oss er det da som gjør seg til medløpere av denne nye okkupasjonen?