Vi har et barn som skal begynne på skolen til høsten, og som i likhet med alle andre førsteklassinger i Troms og Finnmark vil få utlevert den allerede omtalte skolesekken fra fylkeskommunen. Vi er blant dem som velger å ikke ta imot sekken.

Med prideflagget inni varseltrekanten som dekorerer sekken vil fylkeskommunen bl.a. markere at det er femti år siden avkriminalisering av homofili i Norge (nrk.no 10. mai 2022). Dette støtter jeg helhjertet, og det kan feires på mange måter, f.eks. ved å flagge med prideflagget på skolene – om så hele året! Men å feste det til skolesekken er svært problematisk. Ikke alle foreldre vil stille seg under et prideflagg. Da kan ikke det samme symbolet settes på skolesekkene til barna deres.

Barn liker farger og bryr seg nok ikke om forskjellen på seks rette og syv krumme striper i regnbuen. Videre vil mange foreldre, i den grad de bryr seg om det i det hele tatt, tillegge dette symbolet ulike innhold, som «alt blir bra» osv. Men prideflagget er ikke nøytralt. Barn skal ikke være bærere av noe som kan kobles til politikk eller vanskelige, voksne diskusjoner som de ikke har forutsetninger for å forstå nyansene i. Fram til nå har skolesekkene hatt et allment akseptert design om trafikksikkerhet. Det har fungert veldig bra.

Jeg mener det er prinsipielt problematisk at skolesekken ikke lenger er nøytral. Det kunne ha vært den samme situasjonen med et helt annet symbol eller merke som det offentlige måtte finne på å bruke på denne måten. Når fylkeskommunen har fått laget en sekk som ikke alle vil ta i bruk fordi den ikke er nøytral, så er det i seg selv diskriminerende. Jeg vet ikke hvilke reaksjoner vårt barn vil få til høsten av å måtte bruke en annerledes sekk, men dette kan jeg uansett ikke akseptere.

Hvilken følelse kan unger sitte med, som ikke har den samme sekken som alle de andre, uten å skjønne hvorfor? Hvis intensjonen med prosjektet er inkludering, så oppnår man her i praksis det motsatte: At noen kan føle seg ekskludert og annerledes. Hvis det er slik at grupper blant dem som bruker prideflagget kan oppleve å bli stigmatisert, så er altså situasjonen snudd på hodet i denne saken: Vi som foreldre setter barnet vårt i en situasjon hvor det risikerer å bli stigmatisert fordi det ikke bruker skolesekken med prideflagget. Barn kan være veldig opptatt av rettferdighet og å ikke skille seg ut.

Et i utgangspunktet veldig flott prosjekt med gratis skolesekker til førsteklassingene har i år blitt en hodepine for mange foreldre. En tilsynelatende ubetydelig detalj har blitt en sak i nasjonale medier. Min oppfordring til Troms og Finnmark fylkeskommune er at skolesekkene trekkes tilbake. Jeg ønsker ikke polarisering og splittelse, at grupper settes opp mot hverandre. Jeg vil bare ha tilbake den nøytrale skolesekken og at barn kan få være barn.